ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน **เปิดรับสมัครแล้ววันนี้** สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ประจำปี 2561 !!! อีกทั้งสมารถร่วม สมัครกิจกรรมการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย ด่วน ***

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน และเจรจาธุรกิจ เมืองนาโกย่า-โทยาม่า-โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2561

โดยมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ท่านละ 66,000 บาท (ยังไม่รวม VAT)

รบกวนส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม และสำเนาหน้าพาสปอร์ต ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561

รับจำนวนจำกัด เพียง 15 ท่าน เท่านั้น

กรุณาส่งแบบตอบรับและสำเนาหน้าพาสปอร์ต

กลับมายังสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ทางอีเมล์: manager@thaifoundry.com

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 02-712-2391


 • สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมอลูมิเนียมหล่อที่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างสูง จึงได้ติดต่อประสานงานกับ สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมสถานเอกอัครราชทูต ประจำกรุงโตเกียว เพื่อจัดกิจกรรม จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน และเจรจาธุรกิจ เมืองนาโกย่า-โทยาม่า-โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2561 โดยมีร่างกำหนดการเดินทาง และรายละเอียดของแต่ละโรงงานที่เข้าเยี่ยมชมตามเอกสารแนบ โดยมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ท่านละ 66,000 บาท (ยังไม่รวม VAT)
  เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวได้จัดร่วมกับสถานอัครราชทูต ประจำกรุงโตเกียว จึงจำเป็นต้องส่งรายชื่อเพื่อขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ดังนั้นหากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม
  รับจำนวนจำกัด เพียง 15 ท่าน เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
  กรุณาส่งแบบตอบรับและสำเนาหน้าพาสปอร์ต
  กลับมายังสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ทางอีเมล์: manager@thaifoundry.com
  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 02-712-2391

 • “งานแสดงสินค้ายานยนต์ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2561”
  (The 8th Thailand Auto Part & Accessories 2018 ; TAPA 2018)
  ระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
  โอกาสนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ และแสดงศักยภาพทางการผลิต ของท่านเอง เพื่อก่อให้เกิดการค้ากับกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์งานหล่อโดยตรง
  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2561
  (วันเจราจาธุระกิจ : 5 -7 เมษายน 2561, วันจำหน่ายปลีก : 8 เมษายน 2561)
  ราคาพิเศษเพียง 29,000 บาท
  ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (VAT 7%)
  ภายใน วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 รับเพียง 7 บริษัท เท่านั้น
  สนใจติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย
  โทรศัพท์หมายเลข 02-7122391 ทางโทรสารหมายเลข 02-7122392 อีเมล์: manager@thaifoundry.com

ข่าวสารทั่วไป

สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย (Thai Foundry Association) Contact :Tel.02-712-2391 Fax.02-712-2392 Email : manager@thaifoundry.com