สมาชิกสมาคม


  • PR_สมัครสมาชิกใหม่ ปี 611.jpg
    สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานหล่อ เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อร่วมมือส่งเสริม และสนับสนุนความรู้ทั้งด้านว...

สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ประจำปี 2561

(Member Thai Foundry Association,2018.)

 

หมายเหตุ :สมาชิกในปี พ.ศ. 2561 นี้มี “อายุสมาชิกจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 01 มกราคม 2561 (หรือวันชำระเงิน) ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (Note: Membership in the year 2018. Membership will begin on January 1, 2018 (or payment date) until December 31, 2018.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลสมาชิก

คำอธิบายแบบฟอร์ม