อบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิศวกรไดคาสติง รุ่นที่ 13

Die Casting University
หลักสูตรฝึกอบรมวิศวกรไดคาสติง ครั้งที่ 13
“ว่าด้วยคุณภาพ ผลิตภาพและต้นทุนของงานไดคาสติง”

แนะนำหลักสูตร

            ในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไดคาสติง การเพิ่มกำลังการผลิต และการลดต้นทุนเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดโลก ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมได้กลายมาเป็นพันธกิจหลักเร่งด่วนของผู้ผลิตทุกราย ในหลักสูตรฝึกอบรมวิศวกรไดคาสติงครั้งที่ 13 นี้ ได้ย้อนกลับไปสู่พื้นฐานที่สำคัญ มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจกับขั้นตอนการนำระบบ 5ส และการทำไคเซ็นมาใช้ในโรงงานไดคาสติงให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ของไดคาสติงเพื่อกำจัดปัญหาตำหนิในผลิตภัณฑ์ให้หมดไป

            ผู้จัด          Die Casting University (หัวหน้าหลักสูตร- Prof. Eisuke NIYAMA) โดย Keikinzoku Tsushin AL Co., Ltd.
            ผู้สนับสนุน     สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โดย ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์)
            ระยะเวลา         ช่วงวันพุธที่ 2 สิงหาคม~วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 รวม 13 ครั้ง (~ 50 ชั่วโมง)
            สถานที่           ห้องสัมมนา ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ (ชั้น 16 อาคารเจริญวิศวกรรม)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            จำนวนที่รับ      30 ท่าน
            หัวข้อ       “ว่าด้วยคุณภาพ ผลิตภาพและต้นทุนของงานไดคาสติง”
            ค่าใช้จ่าย      23,540 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
            จุดเด่น        คณะวิทยากรประกอบด้วย Mr. Katsumi MORIMOTO, General Manager ของ บ. Mino (Thailand) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในการนำระบบ 5ส และไคเซ็นมาใช้ในโรงงานไดคาสติงอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อีกหลายท่านมาถ่ายทอดประสบการณ์จากงานจริง และสำหรับครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Masayuki ITAMURA (อดีตรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยโทโฮะคุ) ผู้ได้รับสมญานามว่า “หมอโรงงานไดคาสติง” มาให้การบรรยายเป็นเวลาสองวันต่อเนื่องกัน ในหัวข้อเทคโนโลยีไดคาสติงเพื่อนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ไดคาสติงที่ปราศจากตำหนิ
            การสมัคร     ส่งแฟกซ์หรืออีเมล สมัครได้ที่ สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 นี้
 FAX: 0 2712-2392  E-mail: manager@thaifoundry.com
            ท่านที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเป็นภาษาญี่ปุ่น กรุณาติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างนี้
                        ㈱軽金属通信ある社
                        〒530-0038大阪市北区紅梅町2-17第8田渕ビル
                        TEL:81-6-6358-5595 FAX:81-6-6358-5070(担当:上島、秋田)
                        E-mail: tsushin-al@hkg.odn.ne.jp

 

อบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิศวกรไดคาสติง ครั้งที่ 13 หัวข้อ “ว่าด้วยคุณภาพ ผลิตภาพและต้นทุนของงานไดคาสติง” (Die Casting University# 13)

ระยะเวลาการฝึกอบรมหลักสูตรช่วงวันพุธที่ 2 สิงหาคม ~วันศุกร์ที่ 1 กันยายน2560 รวม 13 ครั้ง (~ 50 ชั่วโมง)

ณ ห้องสัมมนา ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ (ชั้น 16 อาคารเจริญวิศวกรรม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย