เยี่ยมชมโรงงาน บจก.พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง และ บจก.โอกาโมโต้ 16 ก.พ.60

ศึกษาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตภายในประเทศ
“บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 7.30 – 18.30 น.

                    สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย จัดกิจกรรมนำสมาชิกสมาคมฯ เข้าศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน และกระบวนการผลิตภายในประเทศ ทั้งนี้เพื่อสมาชิกฯ ได้รับความรู้ถึงกระบวนการผลิต การบริหารที่ได้มาตรฐาน และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานโรงงาน ดังนี้

                   1.บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

                   2.บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด

 

                    1.  บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นโรงงานที่มีกระบวนการผลิต : กระบวนการผลิตขี้ผึ้งหาย (Investment Casting Process) ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ชิ้นงานยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนทนความร้อน

                               

 

 

                 2.  บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด เป็นโรงงานที่มีกระบวนการผลิต : กระบวนการผลิตแบบหล่อทรายฟูราน (Furan-Sand Casting Process) ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (ชิ้นงานเหล็กหล่อ และอลูมิเนียม)

 

โดยจัดกิจกรรมเข้าศึกษาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตภายในประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 16  กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 7.30 – 18.30 น.