ศึกษาเยี่ยมชม สถาบันไทย-เยอรมัน และ บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น : 4 ต.ค.60

ศึกษาเยี่ยมชมดูงาน
“สถาบันไทย-เยอรมัน” และ “บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด” (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร)
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 – 18.00 น.

                           สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ได้จัดกิจกรรมนำสมาชิกสมาคมฯ เข้าศึกษาเยี่ยมชมสถาบัน และโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้
                              1. สถาบันไทย-เยอรมัน (Thai-German Institute) เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย และ
                              2. บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงานอมตะนคร: 700/867 หมู่ที่ 3 ทางหลวงชนบทหมายเลข 3088 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160) เป็นโรงงานที่มีการบริหารการจัดการที่ดีและมีคุณภาพ อีกทั้งยังมีสินค้า ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

 

 

**************************************************************** 

 

 

1. สถาบันไทย-เยอรมัน (Thai-German Institute)

 

 

 

 

2. บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

(โรงงานอมตะนคร: 700/867 หมู่ที่ 3 ทางหลวงชนบทหมายเลข 3088 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160)