การแข่งขันโบว์ลิ่งโรงหล่อสัมพันธ์ : 17 ก.ย.60

กิจกรรม “การแข่งขันโบว์ลิ่งโรงหล่อสัมพันธ์”

ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

                          สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย จัดกิจกรรม “การแข่งขันโบว์ลิ่งโรงหล่อสัมพันธ์”ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 09.00 -14.00 น. ณ เอสพลานาด รัชดา ชั้น 4 (Esplanade Ratchada) ที่ตั้ง: เลขที่ 99 อาคารเอสพลานาด ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 (บริเวณสถานี MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออกประตู 3) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย ความสามัคคี  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ

                         ทางสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งโรงหล่อสัมพันธ์ ในครั้งนี้ จากสมาชิกทุกท่าน

วัตถุประสงค์

               1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

               2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก

               3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายและสร้างความสามัคคี

               4. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมาคม

สถานที่แข่งขัน

        ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก ชั้น 4 (Esplanade Ratchada) 

        ที่ตั้ง: เลขที่ 99 อาคารเอสพลานาด ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

        บริเวณสถานี MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออกประตู 3