เรื่อง “การควบคุมคุณสมบัติทรายที่เหมาะสมสำหรับงานหล่อโลหะ” ณ บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2) : วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561

 

การอบรมสัมมนา (ฟรี)

เรื่อง “การควบคุมคุณสมบัติทรายที่เหมาะสมสำหรับงานหล่อโลหะ”

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561

ณ บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2)

 

                        ทางสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ พร้อมทั้งสาธิตการแสดงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับงานหล่อโลหะ โดยสัมมนาครั้งนี้ได้เกียรติจาก ผศ.ดร.สมบุญ เจริญวิไลศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ นายโนบุยูกิ คาไว รองผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและวิศวกรรม หน่วยงานหล่อโลหะ บริษัท ซินโตโกเกียว จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

                       ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการและสมาชิกทุกท่าน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมคุณสมบัติทรายที่เหมาะสมสำหรับงานหล่อโลหะ ทางสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย จึงเรียนเชิญท่านสมาชิกสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การควบคุมคุณสมบัติทรายที่เหมาะสมสำหรับงานหล่อโลหะ วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ณ บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2) ที่ตั้ง : 44 หมู่ 4 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 รับสมัครร่วมกิจกรรมจำนวน 30 ท่าน ส่งใบตอบรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันอังคารที่ 23 มกราคม2561