ปฏิทินกิจรรม 2018

ปฏิทินกิจกรรม  2018

     Yearly Calendar 2018

       มกราคม 2018 - มิถุนายน 2018    


       มกราคม  2018                                                                                                                                                               1


            S                           M                          T                           W                           Th                         F                           Sa


                                          1                           2                            3                             4                          5                          6
            7                            8                           9                          10                            11                        12                       13
          14                          15                         16                          17                            18                        19                       20
          21                          22                         23                          24                            25                        26                       27
          28                          29                         30                          31

 


             23 มกราคม 2561 : กิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ณ  ร้านอาหารแสนยอด พระราม 3

     

       กุมภาพันธ์  2018                                                                                                                                                           2


            S                           M                          T                          W                           Th                          F                         Sa


                                                                                                                                     1                           2                         3

          4                            5                          6                             7                              8                           9                        10

         11                          12                         13                          14                             15                        16                        17

         18                          19                         20                          21                             22                        23                        24

         25                          26                         27                          28 


          28 กุมภาพันธ์ 2561 : กิจกรรมอบรมสัมมนา เรื่อง “การควบคุมคุณภาพโลหะอลูมิเนียมหลอมเหลว”(Melting Quality Control of Aluminium Alloy) ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

    


     มีนาคม  2018                                                                                                                                                                     3


            S                           M                          T                          W                           Th                           F                          Sa


                                                                                                                                    1                           2                          3
          4                             5                           6                            7                              8                           9                        10
        11                           12                         13                          14                           15                         16                        17
        18                           19                         20                          21                           22                         23                        24
        25                           26                         27                          28                           29                         30                        31

 


             19-23 มีนาคม 2561 : กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน และเจรจาธุรกิจ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

             29 มีนาคม 2561 : กิจกรรมอบรมสัมมนา เรื่อง “การควบคุมคุณภาพทรายหล่อ และข้อบกพร่องงานหล่ออันเนื่องมาจากทราย” (Sand Quality Control and Casting Defects)  ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก

 

      เมษายน  2018                                                                                                                                                                   4


          S                           M                            T                            W                            Th                         F                         Sa


          1                             2                           3                            4                               5                         6                          7
                                     9                          10                          11                             12                       13                       14
        15                            16                         17                         18                              19                       20                       21
        22                            23                         24                         25                              26                       27                       28
        29                            30

 


             5-8 เมษายน 2561 : งานแสดงสินค้า TAPA 2018 BITEC Bangna

    

       พฤษภาคม  2018                                                                                                                                                             5 


            S                           M                          T                          W                           Th                          F                           Sa


                                                                       1                           2                               3                          4                           5
            6                            7                           8                           9                             10                        11                         12
          13                           14                        15                         16                            17                        18                         19
          20                           21                        22                         23                            24                        25                         26
          27                           28                        29                         30                            31

 


              พฤษภาคม 2561 : งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

             14-19 พฤษภาคม 2561 : กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน และงานแสดงสินค้า Metal China 2018 ปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

  

         มิถุนายน  2018                                                                                                                                                            6 


            S                           M                          T                          W                           Th                          F                           Sa
                                                                                                                                                                 1                           2
            3                             4                           5                           6                            7                            8                           9
          10                            11                        12                          13                         14                         15                         16
          17                            18                        19                          20                         21                         22                         23
          24                            25                        26                          27                         28                         29                         30