อบรมสัมมนา เรื่อง “การควบคุมคุณภาพโลหะอลูมิเนียมหลอมเหลว”(Melting Quality Control of Aluminium Alloy) ณ โรงแรม แปซิฟิค พาร์ค โฮเต็ล แอนด์ เรซสิเดนซ์ (Pacific Park Hotel & Residence) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี : วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

การอบรมสัมมนา

เรื่อง “การควบคุมคุณภาพโลหะอลูมิเนียมหลอมเหลว”

(Melting Quality Control of Aluminium Alloy)

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม แปซิฟิค พาร์ค โฮเต็ล แอนด์ เรซสิเดนซ์ 

(Pacific Park Hotel & Residence) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภฤทธิ์  ล้วนโกศลชัย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เป็นวิทยากรบรรยาย

1.     พื้นฐานโลหะวิทยาสำหรับโลหะอะลูมิเนียม

·       การปรับสภาพโลหะเหลว (Melt Treatment)

·       การปรับขนาดเกรน (Grain Refinement)

·       การดัดแปลงโครงสร้างซิลิกอน (Modification)

·       การบำบัดโลหะอะลูมิเนียมเหลว (Melt Treatment)

2.     เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพโลหะอะลูมิเนียมเหลว

โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา เพียงท่านละ 1,800 บาท

(รวมอาหารเบรก อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รับในจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

(ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกสมาคมฯ และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ และส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินกลับมายังสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

ทางโทรสารหมายเลข 02-7122392 และทาง E-mail : manager@thaifoundry.com หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข  02-7122391 คุณดาวใจ อ้นทอง (เจี๊ยบ) และคุณวีรยา ชุมบ้านยาง (มิ้ง)