อบรมสัมมนา เรื่อง “การควบคุมคุณภาพทรายหล่อ และข้อบกพร่องงานหล่ออันเนื่องมาจากทราย” (Sand Quality Control and Casting Defects) ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา : วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561

กิจกรรมอบรมสัมมนา

เรื่อง “การควบคุมคุณภาพทรายหล่อ และข้อบกพร่องงานหล่ออันเนื่องมาจากทราย”

(Sand Quality Control and Casting Defects)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (The Emerald Hotel )

                         จากภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากการให้ความสนใจกับต้นทุนสินค้าที่ต่ำแล้ว คุณภาพของสินค้าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าส่วนให้ความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะลูกค้าในกุล่มต่างประเทศ ส่งผลให้การผลิตสินค้าหรือชิ้นงานให้มีต้นทุนต่ำสุดเพียงอย่างเดียว คงไม่เพียงพอที่จักสามารถแข่งขันในธุรกิจปัจจุบันได้

                         อย่างไรก็ตามพบว่า ปัญหางานหล่อหรือข้อบกพร่องงานหล่อ (Casting Defects) ส่วนใหญ่มีสาเหตุเนื่องมาจากแบบหล่อ หรืออาจกล่าวได้ว่ามาจากทรายทำแบบนั้นเอง ซึ่งโรงหล่อส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจการควบคุมคุณภาพทรายอย่างถ่องแท้ ทำให้เกิดของเสียซ้ำแล้วซ้ำอีก หรืออยู่ดีๆ ก็หายไปแล้วสักพักปัญหาก็กลับมาอีก วนไปวนมาเช่นนี้ไม่รู้จบ

                         ทางสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยได้เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าว และได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพทรายทำแบบ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการและสมาชิกทุกท่าน ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการควบคุมคุณภาพทราบทำแบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหางานหล่อหรือข้อบกพร่องงานหล่อ (Casting Defects) อันเนื่องมาจากทรายได้อย่างถูกต้อง ทางสมาคมฯ จึงเรียนเชิญคุณศุภฤทธิ์  ล้วนโกศลชัย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย

o   ความรู้พื้นฐานทรายทำแบบหล่อ

o   การวิเคราะห์และทดสอบทราย

o   การอ่านและวิเคราะห์ผลทดสอบทราย

o   ลักษณะของตัวประสาน และสารปรับแต่ง (Additives)

o   การผสมทราย และการขึ้นรูปแบบหล่อ

o   คุณลักษณะของแบบหล่อทราย

o   การควบคุมคุณภาพทราย

o   ข้อบกพร่องงานหล่อ อันเนื่องมาจากทราย

โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา เพียงท่านละ 1,800 บาท

(รวมอาหารเบรก อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รับในจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

(ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกสมาคมฯ และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)