อบรมสัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ห้อง Nile 1 ชั้น 2 ในนิทรรศการ Asia-Pacific Metal Industry Exhibition (METAL AP 2018) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

เข้าร่วม อบรมสัมมนา  (ฟรี)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ห้อง Nile 1 ชั้น 2

ในนิทรรศการ Asia-Pacific Metal Industry Exhibition (METAL AP 2018)

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

เนื่องด้วยในปีนี้ ทางสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน นิทรรศการ Asia-Pacific Metal Industry Exhibition (METAL AP 2018) ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกท่าน ทางสมาคมฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมสัมมนา (ฟรี) ขึ้น 2 หัวข้อ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ห้อง Nile 1 ชั้น 2 ดังนี้

1.  เวลา 9.00 - 12.00 น. หัวข้อเรื่อง "ความสำคัญของการควบคุมโครงสร้างต่อสมบัติทางกลในอะลูมิเนียมซิลิกอนหล่อ"

วิทยากร ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.  เวลา 13.30 - 17.00 น. เรื่อง "ทำอย่างไร โรงงานฉีดอลูมิเนียมไทยจึงจะสู้กับโรงงานต่างชาติได้ "

วิทยากร คุณรุ่งกำจร วรรณาไทรซึ่งเป็น ผู้มีประสบการณ์ตรงในการบริหารบริษัทข้ามชาติสไตล์ญี่ปุ่น ทั้งโรงหลอม และโรงฉีดอลูมิเนียม มากกว่า 20 ปี

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม/สัมมนา (ฟรี)

กลับมายังสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ภายในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

อีเมล์: manager@thaifoundry.com แฟกซ.(+662) 712-2391

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel. (+662) 712-2391 คุณดาวใจ อ้นทอง (เจี๊ยบ) และคุณวีรยา ชุมบ้านยาง (มิ้ง)

 

ขอบคุณมากค่ะ

ขอร่วม “ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน” ในบูทสมาคมฯ : METAL AP 2018

เรียนท่านผู้ประกอบการ และท่านสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

เนื่องด้วยสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ได้มีการจัดงาน Asia-Pacific Metal Industry Exhibition (METAL AP 2018) ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา สมาคมฯ จึง ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วม “ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน” เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ของท่าน และอุตสาหกรรมหล่อ นำมาจัดแสดงในงานนิทรรศการ Asia-Pacific Metal Industry Exhibition (METAL AP 2018) ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา Hall EH102 Booth A22

หากสมาชิกสมาคมฯ ท่านใดมีความประสงค์ร่วม ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน พร้อมทั้งนามบัตรหรือโบรชัวร์บริษัท ส่งมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 หรือจัดส่งไปยังบูธสมาคมฯในวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 14.30 น. Hall EH102 Booth A22 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

รบกวนส่งชิ้นงาน

ภายในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ และส่งกลับมายังสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

อีเมล์:manager@thaifoundry.com, แฟกซ์ : (+662) 712-2392

 

ขอบคุณมากค่ะ