อบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิศวกรไดคาสติง ครั้งที่ 14 (Die Casting University #14)

ขอเรียนเชิญ ร่วมสมัครเข้า

อบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิศวกรไดคาสติง ครั้งที่ 14

(Die Casting University#14)

                สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการและท่านสมาชิกทุกท่านร่วมสมัครเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิศวกรไดคาสติง ครั้งที่ 14 (Die Casting University#14) “การควบคุมการผลิตและคุณภาพ การจัดการเครื่องจักรอุปกรณ์ และเทคโนโลยีใหม่ในงานไดคาสติง” 

                จัดโดย : Die Casting University (หัวหน้าหลักสูตร - Prof. Eisuke NIYAMA) โดย Keikinzoku  Tsushin AL Co., Ltd.

                สนับสนุน : สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย  และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โดย ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์)

                ระยะเวลา : ช่วงวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561~วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 13 ครั้ง (~ 50 ชั่วโมง)

                สถานที่ : ห้องสัมมนา ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ (ชั้น 16 อาคารเจริญวิศวกรรม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                จำนวนที่รับ : 30 ท่าน

                หัวข้อ : “การควบคุมการผลิตและคุณภาพ การจัดการเครื่องจักรอุปกรณ์ และเทคโนโลยีใหม่ในงานไดคาสติง”

                ค่าใช้จ่าย : 23,540 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

                การสมัคร :ส่งแฟกซ์หรืออีเมล์ สมัครได้ที่ สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ภายในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 นี้

FAX: 0 2712 2392   E-mail: manager@thaifoundry.com

ท่านที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเป็นภาษาญี่ปุ่น กรุณาติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างนี้

㈱軽金属通信ある社

530-0038 大阪市北区紅梅町 2-17 8 田渕ビル

TEL:81-6-6358-5595 FAX:81-6-6358-5070 (担当:上島、秋田)

E-mail: tsushin-al@hkg.odn.ne.jp

หมายเหตุ : โอนเงินเข้าบัญชีสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ทางแฟกซ์.02-712-2392 E-mail: manager@thaifoundry.com

 

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ (SCB)  ชื่อบัญชี : สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

เลขที่บัญชี : 096-3-02220-6   ประเภท : กระแสรายวัน

สาขา : อาคารสิรินรัตน์ (ถนนพระราม 4)

ขอบคุณมากค่ะ