งานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2562 : 19 ม.ค.62

อเรียนเชิญ

ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2562 ในวันเสาว์ที่ 19  มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. - 22.00 น. ชั้น 4 ห้องวิมานทอง ณ โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ (ที่ตั้ง: 372 ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม แขวงบางโคล่ กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย) 

อัตราค่าร่วมงานเลี้ยง เพียงท่านละ 1,000 บาทเท่านั้น สามารถกรอกเอกสารใบตอบรับร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2562 ส่งกลับมาภายในวันที่ 11  มกราคม 2562ทางอีเมล์/Email: manager@thaifoundry.com หรือแฟกซ์.02-712-2392

ขอขอบคุณมากค่ะ