Inter Mach 2019 ระหว่างวันที่ 8-11 พ.ค.62

เชิญร่วมกิจกรรม

Inter Mach 2019

ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2562

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

 

                              ร่วมงานนิทรรศการ Inter Mach 2019 ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา โดยสามารถร่วมกิจกรรมภายในงานได้ ดังนี้

                              1. ตอบรับร่วม สนับสนุนร่วมจัดส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน” วางแสดงในบูทสมาคมฯ นิทรรศการ Inter Mach 2019 ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

                              2. สมัครเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมสัมมนา..ฟรี..เรื่อง พัฒนาธุรกิจสู่โลกอนาคต วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ชั้น 2 ห้อง MR212 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในงานอินเตอร์แมค (Inter Mach 2019) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่านเท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน) ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

                              3. สมัครเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ชั้น 2 ห้อง MR212 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

                              สมาชิกท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม อบรมสัมมนา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และร่วมจัดส่งชิ้นงาน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  มายังสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ทางอีเมล์ manager@thaifoundry.com หรือโทรสารหมายเลข 02-7122392 ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

กรุณากรอกข้อความ...