ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 10 พ.ค.62

                 

                    

        โหลดเอกสารตอบรับ

š

เรียนเชิญร่วม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ช่วงเวลา 10.30-12.00 น.

ชั้น 2 ห้อง MR 212 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

      ดังที่ทุกท่านได้ทราบดีว่า สมาคมจะมีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เป็นประจำทุกปี ในเดือนพฤษภาคม สำหรับในปีนี้ คณะกรรมการสมาคมได้เห็นพ้องตรงกันว่า จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้น ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ช่วงเวลา 10.30 – 12.00 น. ชั้น 2 ห้อง MR212 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยห้องประชุมได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดงานอินเตอร์แมค (Intermach 2019) ในระหว่างวันและเวลาดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหารว่างและน้ำชา-กาแฟ ทางสมาคมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

     สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมในครั้งนี้ มี วาระการประชุมที่สำคัญยิ่ง คือ การเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการของสมาคม รวมไปถึง การกำหนดทิศทาง และแนวทางการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิก

          ดังนั้น ทางคณะกรรมการสมาคมจึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อให้ครบองค์ประชุม และ เพื่อให้สมาคมสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ในยุคที่อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย จะเริ่มลำบากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่า จะเป็นในส่วนของกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ และ การรุกคืบเข้ามาของโรงหล่อจากต่างประเทศที่มีความได้เปรียบเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่า จะเป็นในเรื่องของเงินทุน ตลาด เทคโนโลยี และ การได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เป็นต้น

          อนึ่งในการประชุมครั้งนี้ จะมีการสัมมนาพิเศษ เรื่อง พัฒนาธุรกิจสู่โลกอนาคต ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

          จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2561 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ช่วงเวลา 10.30 – 12.00 น. ชั้น 2 ห้อง MR212 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยโปรดส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม กลับมายัง อีเมล์: manager@thaifoundry.com หรือโทรสาร.02-7122392

 

 

ส่งใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม กลับมายัง

อีเมล์:manager@thaifoundry.comหรือโทรสาร.02-7122392

 

 

สอบถามเพิ่มเติม และรายละเอียดอื่น

www.thaifoundry.com

เจ้าหน้าที่สมาคม อีเมลื:manager@thaifoundry.comโทร. 02-712-2391

FB: Thai Foundry Association