EMO Hannover 2019

ชมงาน EMO Hannover 2019

ณ เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี

ระหว่างวันที่ 15-20 กันยายน 2562 (6 วัน)

 

สามารถติดต่อสอบถามและส่งใบจองทัวร์ได้โดยตรงที่

คุณศศิธร  จูมี

โทร : 66-2235-5841-3 แฟกซ์ : 66-2235-5843 เบอร์มือถือ: 083-9896411

อีเมล์ : uniquetravelservices@yahoo.com, uniquetravelservices@hotmail.com

สามารถส่งใบจองทัวร์ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่  28 สิงหาคม 2562