หลักสูตรฝึกอบรมวิศวกรไดคาสติง ครั้งที่ 15 (Die Casting University #15) : 7 พ.ย.~13 ธ.ค.62

 

หลักสูตรฝึกอบรมวิศวกรไดคาสติง ครั้งที่ 15

(Die Casting University#15)

หัวข้อ “เทคโนโลยีในสายการผลิตไดคาสติงและการตอบสนองต่องานในสาขาใหม่”

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน~วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 รวม 13 ครั้ง (~ 50 ชั่วโมง)

ณ ห้องสัมมนา ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ (ชั้น 16 อาคารเจริญวิศวกรรม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย