อบรมสัมมนา หัวข้อเรื่อง “ข้อบกพร่องงานหล่อ และแนวทางแก้ไขปัญหา (Casting Defects and Remedies)” : 28 พ.ย.62

กิจกรรมอบรมสัมมนา

หัวข้อเรื่อง “ข้อบกพร่องงานหล่อ และแนวทางแก้ไขปัญหา

(Casting Defects and Remedies)”

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (The Emerald Hotel )

      เนื่องด้วยสภาวะการแข่งขันทางการตลาดของอุตสาหกรรมหล่อโลหะมีการปรับตัวอย่างมาก อย่างที่ทุกท่านทราบว่า การค้าขายในปัจจุบันไร้พรมแดน ดังนั้นต่างประเทศก็สามารถนำสินค้ามาค้าขายภายในประเทศไทย และในขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทย ก็สามารถนำงานไปเสนอชายในต่างประเทศได้เช่นกัน ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวต้องคำนึงถึงราคา และคุณภาพอย่างมาก ผลิตงานดีมีคุณภาพ แต่ราคาสูง หรือผลิตงานราคาถูก แต่ไม่ได้คุณภาพ ก็คงไม่สามารถแข่งขันในตลาดระดับโลกได้อย่างแน่นอน ดังนั้นแนวทางหนึ่งเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ และต้นทุนต่ำ คือ “การแก้ไขปัญหางานหล่อที่ถูกต้อง”

      ทางสมาคมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับสมาชิกและผู้ประกอบการ เพื่อให้ทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหางานหล่อเบื้องต้น จึงได้เรียนเชิญ คุณศุภฤทธิ์  ล้วนโกศลชัย ที่ปรึกษาวิชาการสมาคมฯ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง “ข้อบกพร่องงานหล่อ และแนวทางแก้ไขปัญหา (Casting Defects and Remedies)” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (The Emerald Hotel ) โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา เพียงท่านละ 2,000 บาท(รวมอาหารเบรก อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)รับเพียง 40 ท่านเท่านั้น สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562(ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

            โดยมีเนื้อหาดังนี้

  • ข้อบกพร่องงานหล่ออันเนื่องมากจากแบบหล่อทราย (Sand Mold Defects)
  • ข้อบกพร่องอันเนื่องมากจากแก๊ส (Gas Defects)
  • ข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการออกแบบ (Casting Design Casting Defects )