อบรมสัมมนา หัวข้อเรื่อง “ข้อบกพร่องงานหล่อ และแนวทางแก้ไขปัญหา (Casting Defects and Remedies)” : 19 ก.พ.62

กิจกรรมอบรมสัมมนา

หัวข้อเรื่อง “ข้อบกพร่องงานหล่อ และแนวทางแก้ไขปัญหา สำหรับเหล็กหล่อ

(Casting Defects and Remediesfor Cast Iron)

ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (The Emerald Hotel )

            เนื่องด้วยสภาวะการแข่งขันทางการตลาดของอุตสาหกรรมหล่อโลหะมีการปรับตัวอย่างมาก อย่างที่ทุกท่านทราบว่า การค้าขายในปัจจุบันไร้พรมแดน ดังนั้นต่างประเทศก็สามารถนำสินค้ามาค้าขายภายในประเทศไทย และในขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทย ก็สามารถนำงานไปเสนอชายในต่างประเทศได้เช่นกัน ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวต้องคำนึงถึงราคา และคุณภาพอย่างมาก ผลิตงานดีมีคุณภาพ แต่ราคาสูง หรือผลิตงานราคาถูก แต่ไม่ได้คุณภาพ ก็คงไม่สามารถแข่งขันในตลาดระดับโลกได้อย่างแน่นอน ดังนั้นแนวทางหนึ่งเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ และต้นทุนต่ำ คือ “การแก้ไขปัญหางานหล่อที่ถูกต้อง”

            ทางสมาคมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับสมาชิกและผู้ประกอบการ เพื่อให้ทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหางานหล่อโดยเฉพาะกลุ่มเหล็กหล่อ (Cast Iron) จึงได้เรียนเชิญ คุณศุภฤทธิ์  ล้วนโกศลชัย ที่ปรึกษาวิชาการสมาคมฯ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง “ข้อบกพร่องงานหล่อ และแนวทางแก้ไขปัญหา สำหรับเหล็กหล่อ (Casting Defects and Remediesfor Cast Iron)” ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (The Emerald Hotel ) โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา เพียงท่านละ 2,000 บาท (รวมอาหารเบรก อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รับเพียง 40 ท่านเท่านั้น สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563(ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน และขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่ง เฉพาะท่านที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

                         โดยมีเนื้อหาดังนี้

  • ข้อบกพร่องงานหล่ออันเนื่องมากจากแบบหล่อทราย (Sand Mold Defects)
  • ข้อบกพร่องอันเนื่องมากจากแก๊ส (Gas Defects)
  • ข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการออกแบบ (Casting Design Casting Defects )

โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา เพียงท่านละ 2,000 บาท

(รวมอาหารเบรก อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รับในจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่านเท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

 (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน และขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่ง เฉพาะท่านที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครส่งกลับมายังสมาคมทางอีเมล์ manager@thaifoundry.com หรือแฟกซ์ 02-712-2392

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-7122391Email:manager@thaifoundry.com คุณดาวใจ อ้นทอง (เจี๊ยบ) และคุณวีรยา ชุมบ้านยาง (มิ้ง)