อบรมสัมนาหัวข้อ “การหลอม การปรับปรุง และการควบคุมคุณภาพเหล็กหลอมเหลว” (Melting, Treatment and Quality Control of Molten Irons) วันที่ 13 มี.ค.63

การอบรมสัมมนา

หัวข้อเรื่อง “การหลอม การปรับปรุง และการควบคุมคุณภาพเหล็กหลอมเหลว”

(Melting, Treatment and Quality Control of Molten Irons)

ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ ห้องวีไอพี แกรนด์พาโนรามา ชั้น 14

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (The Emerald Hotel )

วิทยากร อาจารย์ ดร. สารัมภ์ บุญมี

โดยมีเนื้อหาดังนี้

  • อุณหพลศาสตร์ของการหลอมโลหะ
  • เตาหลอมโลหะ
  • วัตถุดิบและการคำนวณวัตถุดิบ
  • การปรับปรุงคุณภาพโลหะหลอมเหลว
  • การควบคุมคุณภาพโลหะหลอมเหลว
  • การเทโลหะหลอมเหลว

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา ท่านละ 2,000 บาท

พิเศษ..!!! 

สมัครและชำระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563เพียงท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น

(รวมอาหารเบรก อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รับเพียง 40 ท่าน

สมัครได้แล้ววันนี้ ถึงวันศุกร์ที่  28 กุมภาพันธ์ 2563

(ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน และขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่ง เฉพาะท่านที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)