อบรมสัมมนา เรื่อง “PQ2 สำหรับกระบวนการหล่อด้วยแรงดันสูง” (PQ2 Diagram for High Pressure Die Casting) วันที่ 24 ก.ย.63

 

อบรมสัมมนา

เรื่อง “PQ2 สำหรับกระบวนการหล่อด้วยแรงดันสูง”

(PQ2 Diagram for High Pressure Die Casting)

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ห้อง Nile 3-4 ชั้น 2

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วิทยากร : รศ.ดร. สารัมภ์ บุญมี

โดยมีเนื้อหาประกอบ ดังนี้

  • เส้นสมรรถนะเครื่องฉีด
  • อัตราการไหลที่เหมาะสม
  • หน้าต่างกระบวนการ
  • การคำนวณพื้นที่หน้าตัดเกตจากหลักการ PQ2
  • ตัวอย่างการคำนวณ

 

ฟรี สำหรับสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย (3 ท่านต่อบริษัท)

ผู้ประกอบการอื่น และบุคคลทั่วไป เพียง ท่านละ 900 บาท

(รวมอาหารเบรก และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รับในจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่านเท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2563

(ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน และขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่ง เฉพาะท่านที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)