ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

          สืบเนื่องจากสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ได้เข้าร่วมงาน อินเตอร์แมค และ เอ็ม ที เอ เอเชีย 2020 (Inter Mach 2020) ระหว่างวันพุธที่ 23-26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งในงานครั้งนี้สมาคมได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยขึ้น ซึ่งมีการจัดขึ้นในทุก ๆ ปี และในปีนี้ได้กำหนดให้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ซึ่งนอกจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้ว ยังมีการร่วมอภิปราย

หัวข้อเรื่อง “แนวทางการดำเนินธุรกิจโรงหล่อ ในอนาคต”

มีวิทยการร่วมบรรยาย 2 ท่าน ดังนี้

  1. คุณชูชัย คัมภีเจริญพร รองประธาน บริษัท มากอตโต จำกัด
  2. อาจารย์ เชาว์ เนียมสอน ประธานกรรมการบริษัท พี.ซี. เอส. ผลิตภัณฑ์หล่อ จำกัด

          ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น. ห้อง Nile 3-4 ชั้น 2 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายในงาน Inter Mach 2020 เพื่อจะได้ช่วยกันสนับสนุนให้อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย พัฒนาไปอย่างแข็งแรง ก้าวหน้า และ ยั่งยืน ต่อไปในอนาคต

(สงวนสิทธิสำหรับสมาชิกเท่านั้น)