อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop Seminar) หัวข้อเรื่อง“เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สำหรับอุตสาหกรรมหล่อโลหะ” (Workshop Seminar: The Practical Systematic Problem Solving for Foundry) วันที่ 25 พ.ย.63

กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop Seminar)

หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สำหรับอุตสาหกรรมหล่อโลหะ”

(Workshop Seminar: The Practical Systematic Problem Solving for Foundry)

ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (The Emerald Hotel )

วิทยากร : คุณศุภฤทธิ์  ล้วนโกศลชัย

โดยมีเนื้อหาประกอบ ดังนี้

  • เทคนิคและเครื่องมือในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (The Practical Systematic Problem Solving)
  • การกำหนดปัญหาอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ
  • Workshop “การแก้ไขปัญหาการเกิดปัญหาทรายหลุดร่วง (Sand Inclusions) สำหรับแบบหล่อทรายชื้น (Green Sand Mold)

เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน วิศวกร ขึ้นไปเท่านั้น และจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อบกพร่องงานหล่อเบื้องต้น

พิเศษเฉพาะ สมาชิก สมาคมฯ เท่านั้น รับส่วนลด 10%  เหลือเพียงท่านละ 1,800 บาทเท่านั้น เมื่อสมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ผู้ประกอบการอื่น และบุคคลทั่วไป เพียงท่านละ 2,000 บาท

รับในจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ : ราคานี้รวมอาหารเบรก อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน และขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่ง เฉพาะท่านที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ส่งใบสมัคร และสอบถามเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ทางอีเมล์ manager@thaifoundry.com หรือแฟกซ์ 02-712-2392

วิธีการชำระเงิน

  1. โอนเงิน เข้าบัญชี สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย หรือ THAI FOUNDRY ASSOCIATE ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เลขบัญชี 096-3-02220-6 สาขาอาคารสิรินรัตน์ (ถนนพระรา 4) ประเภทกระแสรายวัน/เดินสะพัด
  2. เช็คสั่งจ่าย ในนาม “สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย หรือ THAI FOUNDRY ASSOCIATE