สัมมนาออนไลน์ ZOOM : หัวข้อเรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ต่อการปรับตัวอุตสาหกรรมในประเทศ วันที่ 18 ก.พ.65

กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ฟรี ผ่านระบบ Zoom

      เรียนเชิญร่วมกิจกรรมการอบบรมสัมมนา เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการและสมาชิกทุกท่าน ได้จัดอบรมสัมมนา  ในหัวข้อเรื่อง "แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ต่อการปรับตัวอุตสาหกรรมในประเทศ"

ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. – 16.15 น.

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุวงศ์ ชลคุปต์ นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย

โดยมีเนื้อหาดังนี้

  1. ยานยนต์ไฟฟ้าคืออะไร นิยาม ความเป็นมา
  2. แนวโน้มและสถานยานยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศ
  3. นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์เดิม
  4. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนา