สัมมนาออนไลน์ ZOOM : เรื่อง โลหะวิทยาของเหล็กหล่อ พัฒนาการและความท้าทายใหม่ (Metallurgy of Cast Irons, Trends and New Development) วันที่ เม.ย.65

เชิญชวนร่วมสมัคร

กิจกรรมการอบบรมสัมมนาออนไลน์ (ZOOM) 

ข้อเรื่อง โลหะวิทยาของเหล็กหล่อ พัฒนาการและความท้าทายใหม่

(Metallurgy of Cast Irons, Trends and New Development)

ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565  เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สารัมภ์ บุญมี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยาย

โดยมีเนื้อหาดังนี้

  • เหล็กหล่อกับการเลือกใช้วัสดุวิศวกรรม
  • พื้นฐานโลหะวิทยาและประเภทของเหล็กหล่อ
  • อิทธิพลของธาตุผสมในเหล็กหล่อ
  • การควบคุมกระบวนการผลิตเหล็กหล่อ
  • ข้อบกพร่องทางโลหะวิทยาที่พบบ่อยในเหล็กหล่อ
  • พัฒนาการและความท้าทายใหม่ของเหล็กหล่อ

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ZOOM ในครั้งนี้

สามารถสมัครได้แล้ววันนี้

พิเศษเฉพาะ สมาชิก สมาคมฯ รับส่วนลด 10%  เหลือเพียงท่านละ 1,620 บาท เท่านั้น

เมื่อสมัครและชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

ผู้ประกอบการอื่น และบุคคลทั่วไป เพียงท่านละ 1,800 บาท สมัครได้แล้วจนถึงวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

 

หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่ง เฉพาะท่านที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ส่งใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ทางอีเมล์ manager@thaifoundry.com

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่