รายชื่อสมาชิกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหล่อหล่อโลหะ

     รายชื่อสมาชิก   

No. เลขสมาชิก ชื่อบริษัท 
1 397-1 คุณพีรดนย์ โชระเวก
2 426-1 นายสมชาติ สาวงศ์
3 362-1 บริษัท ​ซอร์ อัลลอย เมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด 
4 192-1 บริษัท กระทุ่มแบนการหล่อ จำกัด 
5 190-1 บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
6 140-1 บริษัท คลาเรียนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
7 480-1 บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด 
8 388-1 บริษัท ค้าเกษตรไทย จำกัด 
9 333-1 บริษัท คาสท์เทค จำกัด 
10 072-1 บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด 
11 414-1 บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด 
12 429-1 บริษัท คินโซคุ พรีซิชั่น จำกัด 
13 490-1 บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด
14 022-1 บริษัท คิวอีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด 
15 409-1 บริษัท เคเคเค กรุ๊ป จำกัด 
16 288-1 บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์ แอนด์ แล็บอินสทรูเม้นท์ จำกัด 
17 009-1 บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด 
18 080-1 บริษัท โคยามา แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 
19 422-1 บริษัท จีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
20 002-1 บริษัท เจียเม่งกวงหล่อหลอม จำกัด 
21 359-1 บริษัท ชัยพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
22 317-1 ​บริษัท เซ็นทรัล อัลไลแอนซ์ จำกัด 
23 275-1 บริษัท ซันคาสติ้ง จำกัด 
24 424-1 บริษัท ซิกมาโซลูชั่นส์ จำกัด 
25 336-1 บริษัท ซี พี เอส คอลเลคชั่น จำกัด 
26 240-1 บริษัท ซี เอส พี คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 
27 306-1 บริษัท ซีดี เทรดดิ้ง จำกัด
28 100-1 บริษัท ซึชิโยชิ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด 
29 223-1 บริษัท ดี.อาร์.อินดัสเตรียล จำกัด
 
30 263-1 บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด 
31 068-1 บริษัท เดอโก ฟาวดรี จำกัด 
32 264-1 บริษัท ไดซิน จำกัด 
33 246-1 บริษัท ทรัยเร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
34 503-1 บริษัท ทองแดง โลหะกิจ จำกัด 
35 045-1 ​บริษัท ที.เค. อินกอต แอนด์ ลิเควทชั่น จำกัด 
36 042-1 บริษัท ที.วี.ซี.การช่าง จำกัด 
37 393-1 บริษัท ทีซีเอช รีไซเคิล จำกัด 
38 026-1 ​บริษัท ไทยมัลลิเอเบิลไอออนแอนด์สตีล จำกัด 
39 043-1 บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด 
40 094-1 บริษัท ไทย ไดเซ็น เทรดดิ้ง จำกัด 
41 249-1 บริษัท ไทย ทูล แพทเทิร์น จำกัด 
42 257-1 บริษัท ไทยกัลฟ์ แอบเบรซีฟว์ จำกัด 
43 014-1 บริษัท ไทยคาสทิงโปร์ดัคท์ จำกัด 
44 287-1 บริษัท ไทยจินจิง ซิลิก้า แซนด์ จำกัด 
45 363-1 บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด 
46 182-1 บริษัท ไทยดั๊กไทล์ อินดัสตรี้ จำกัด 
     
     
 
No. เลขสมาชิก ชื่อบริษัท 
47 035-1 บริษัท ไทยนิปปอนเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด 
48 119-1 บริษัท ไทยเบอร์เนอร์ จำกัด 
49 159-1 บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด 
50 191-1 บริษัท ไทยวัตถุอุตสาหกรรม จำกัด
51 198-1 บริษัท ไทยอัลลอย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 
52 345-1 บริษัท ไทยอี เมททัล เวิร์คส จำกัด 
53 024-1 บริษัท นครหลวงพัฒนาวิศวกิจ จำกัด 
54 401-1 บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด 
55 419-1 บริษัท บันเทค เอเชีย จำกัด 
56 431-1 บริษัท บีพี - คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด 
57 434-1 บริษัท บูห์เล่อร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
58 076-1 บริษัท ใบจักรแสงชัย จำกัด 
59 017-1 ​บริษัท ​​พรีซิชั่น อิควิปเมนต์ จำกัด 
60 416-1 บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
61 423-1 บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
62 021-1 บริษัท พวพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
63 400-1 บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด 
64 113-1 บริษัท พี ซี เอส ผลิตภัณฑ์หล่อ จำกัด 
65 398-1 บริษัท พี.วี.คาสติ้ง แอนด์ แมชชีน จำกัด 
66 005-1 บริษัท พี.เอส.สตีล จำกัด 
67 445-1 บริษัท โพรลิฟิค ฮีทติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
68 015-1 บริษัท ไพน์-แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
69 372-1 บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด 
70 037-1 บริษัท โฟเซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 
71 036-1 บริษัท มากอตโต จำกัด 
72 107-1 ​บริษัท แม่สอด เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด 
73 028-1 บริษัท เมททอลไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
74 189-1 บริษัท ไมย์เออร์ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด 
75 095-1 บริษัท ยอง ก๊วน เฮฟวี่ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด 
76 258-1 บริษัท ยาชิโยดา อัลลอย วีล จำกัด 
77 007-1 บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย) จำกัด 
78 268-1 บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
79 496-1 บริษัท ยาสึดะ โคเงียว (ประเทศไทย) จำกัด 
80 184-1 บริษัท ยู.เอ็ม.ซี.ได คาสติ้ง จำกัด
81 054-1 บริษัท ยูนิเฟาน์ดรี จำกัด 
82 093-1 บริษัท รวมปัญญาการช่าง (1988) จำกัด 
83 032-1 บริษัท ร่วมพัฒนาการหล่อ จำกัด 
84 006-1 บริษัท รุ่งเจริญฟาวน์ดรี้โปรดัคท์ จำกัด 
85 060-1 บริษัท โรงหล่อ ก.เจริญ จำกัด 
86 135-1 บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด 
87 261-1 บริษัท เลเวล เซเว่น จำกัด 
88 364-1 บริษัท โลหะไพศาล เทรดดิ้ง จำกัด 
89 403-1 บริษัท วรรณธนา เมททอล เวิร์ค จำกัด 
90 171-1 บริษัท วีโนอา (ไทยแลนด์)จำกัด 
91 018-1 บริษัท ส.พัฒนาการหล่อ จำกัด 
92 440-1 บริษัท สเตนเลส สตีล เฟาน์ดรี้ จำกัด 
     
     
 

 

No.

 

เลขสมาชิก

 

ชื่อบริษัท 

93 483-1 บริษัท สปีด ทรีดี โมลด์ จำกัด 
94 206-1 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด
95 421-1 ​บริษัท ​​สยาม ไมโคร โปรดักส์ จำกัด 
96 073-1 บริษัท สยามคาสเทค จำกัด 
97 430-1 บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด 
98 200-1 บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด 
99 144-1 บริษัท สยามโตชู จำกัด 
100 019-1 บริษัท สยามเมทัลคาสติ้ง จำกัด 
101 046-1 บริษัท สยามแองโกลอัลลอย จำกัด 
102 387-1 บริษัท สหมิเตอร์ จำกัด
103 166-1 บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด
104 151-1 บริษัท สื่ออินดัสเทรียล จำกัด 
105 059-1 บริษัท หลุยส์ ตี เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
106 020-1 บริษัท อยุธยาโลหะการ จำกัด
107 390-1 บริษัท อัลฟาคาสท์ จำกัด 
108 370-1 บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด 
109 203-1 บริษัท อัลลายด์ มินเนอรัล โปรดักทส์
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) จำกัด 
110 395-1 บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด 
111 394-1 บริษัท อินเตอร์โกลบอล สมาร์ท เทรด จำกัด 
112 468 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
113 319-1 บริษัท เอ.ไอ.ฟาวน์ดรี้ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
114 366-1 บริษัท เอเต้ม (ประเทศไทย)จำกัด 
115 156-1 บริษัท เอนไก ไทย จำกัด 
116 382-1 บริษัท เอบีพี อินดั๊กชั่น จำกัด 
117 325-1 บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด 
118 451-1 บริษัท เอส.พี.ไดคาสติ้ง จำกัด 
119 428-1 บริษัท เอส.เอ.ปิโตรเทค จำกัด 
120 226-1 บริษัท เอสแอล. คาร์โบรันดัม (ประเทศไทย) จำกัด 
121 109-1 บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 
122 125-1 บริษัท เอแอนด์เอส (1992) จำกัด 
123 147-1 บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 
124 086-1 บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 
125 356-1 บริษัท แอลแมท ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
126 064-1 บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด 
127 380-1 บริษัท ไอชิน ทากาโอกะ เอเชีย จำกัด 
128 077-1 บริษัท ไอน์ชไตน์ อินดัสเตรียล เทคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
129 425-1 บริษัท ไอริค (ไทยแลนด์) จำกัด 
130 377-1 ​บริษัท โอลด์มูน จำกัด 
131 489-1 บริษัท ฮวด หล่อโลหะกิจ จำกัด 
132 464-1 บริษัท ฮอร์เมซ่า (ไทยแลนด์) จำกัด 
133 502-1 บริษัท ฮายโมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด 
134 404-1 บริษัท ฮาราชู (ประเทศไทย) จำกัด 
135 201-1 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
136 027-1 หจก.ทรรศพร อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด 
137 097-1 หจก.ที.ซี.พี.ไทยคาส์ทมานูแฟคเจอริ่ง 
138 179-1 หจก.ศิริกุล เอ็นจิเนียริ่ง 
139 487-1 หจก.สหบำรุงพร 
140 154-1 หจก.แสงทรัพย์ คาสติ้ง 
     
     
   

<<<<< กลับ