รายชื่อ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหล่อหล่อโลหะ

ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมหล่อโลหะ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
​ESI Group (Thailand) 
​บริษัท ​​พรีซิชั่น อิควิปเมนต์ จำกัด
​บริษัท เซ็นทรัล อัลไลแอนซ์ จำกัด
​บริษัท โอลด์มูน จำกัด
​บริษัท ไทยมัลลิเอเบิลไอออนแอนด์สตีล จำกัด
​บริษัท ที.เค. อินกอต แอนด์ ลิเควทชั่น จำกัด
บริษัท 4น. โชคพัฒนา จำกัด
บริษัท เคซเท็ม (สยาม) จำกัด
บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์ แอนด์ แล็บอินสทรูเม้นท์ จำกัด
บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด
บริษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จำกัด
บริษัท เจียเม่งกวงหล่อหลอม จำกัด
บริษัท เดอโก ฟาวดรี จำกัด
บริษัท เมทเทิลคอม จำกัด
บริษัท เมททอลไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เลเวล เซเว่น จำกัด
บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
บริษัท เอ แอนด์ เอส (1992) จำกัด
บริษัท เอนไก ไทย จำกัด
บริษัท เอบีพี อินดั๊กชั่น จำกัด
บริษัท เอ็ม เอส ไอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็มไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด
บริษัท เอส.เอ.ปิโตรเทค จำกัด
บริษัท เอส.พี.ไดคาสติ้ง จำกัด
บริษัท เอสแอล. คาร์โบรันดัม (ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท แซทเทล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด
บริษัท แม่สอด เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด
บริษัท แสตนดาร์ด คาสติ้ง จำกัด
บริษัท แหลมทอง อัลลอย โปรดักส์ จำกัด
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท แอลแมท ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท โชคชัย ออลเมทอล เซอร์วิส จำกัด
บริษัท โพรลิฟิค ฮีทติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โรงหล่อ ก.เจริญ จำกัด
บริษัท โลหะไพศาล เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด
บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด
 
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ใบจักรแสงชัย จำกัด
บริษัท ไดซิน จำกัด
บริษัท ไทย เบอร์เนอร์ จำกัด
บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด
บริษัท ไทยแสตนดาร์ด สเตนเลส จำกัด
บริษัท ไทยคาสทิงโปร์ดัคท์ จำกัด
บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด
บริษัท ไทยถาวรคาซติ้งเลท จำกัด
บริษัท ไทยนิปปอนเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด
บริษัท ไทยอัลลอย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
บริษัท ไทยอี เมททัล เวิร์คส จำกัด
บริษัท ไพน์-แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไมย์เออร์ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไอชิน ทากาโอกะ เอเชีย จำกัด
บริษัท ไอน์ชไตน์ อินดัสเตรียล เทคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด
บริษัท ค้าเกษตรไทย จำกัด
บริษัท คาสท์เทค จำกัด
บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คินโซคุ พรีซิชั่น จำกัด
บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คิวอีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ชัยพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ซอร์ อัลลอย เมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ซันคาสติ้ง จำกัด
บริษัท ซิกจิล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี เอส พี คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี พี เอส คอลเลคชั่น จำกัด
บริษัท ซึชิโยชิ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทองแดง โลหะกิจ จำกัด
บริษัท ทีซีเอช รีไซเคิล จำกัด
บริษัท นครหลวงพัฒนาวิศวกิจ จำกัด
บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด
บริษัท บูห์เล่อร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท พวพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
บริษัท พี.เอส.สตีล จำกัด
บริษัท ยาชิโยดา อัลลอย วีล จำกัด
บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย) จำกัด
 
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
บริษัท ยาสึดะ โคเงียว (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยู.เอ็ม.ซี.ได คาสติ้ง จำกัด
บริษัท ยูนิเฟาน์ดรี จำกัด
บริษัท ยูนิเฟาน์ดรี จำกัด
บริษัท รวมปัญญาการช่าง (1988) จำกัด
บริษัท ร่วมพัฒนาการหล่อ จำกัด
บริษัท วรรณธนา เมททอล เวิร์ค จำกัด
บริษัท ศรีโพธิ์ทอง เมตัลเวิร์ค จำกัด
บริษัท ส.พัฒนาการหล่อ จำกัด
บริษัท สเตนเลส สตีล เฟาน์ดรี้ จำกัด
บริษัท สปีด ทรีดี โมลด์ จำกัด
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท สยาม เอเซีย เมททอล จำกัด
บริษัท สยาม ไอ.เค.เค จำกัด
บริษัท สยามโตชู จำกัด
บริษัท สยามคาสเทค จำกัด
บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด
บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
บริษัท สหเศรษฐภัณฑ์ (1978) จำกัด
บริษัท สหมิเตอร์ จำกัด
บริษัท สหวิศว์หล่อโลหะ จำกัด
บริษัท สายไฟฟ้า-ไทยยาซากิ จำกัด
บริษัท สื่ออินดัสเทรียล จำกัด
บริษัท หลุยส์ ตี เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อยุธยาโลหะการ จำกัด
บริษัท อัลฟาคาสท์ จำกัด
บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด
บริษัท อิชิ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
บริษัท อินเตอร์โกลบอล สมาร์ท เทรด จำกัด
บริษัท ฮวด หล่อโลหะกิจ จำกัด
บริษัท ฮอร์เมซ่า (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ฮายโมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
หจก.ทรรศพร อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด
หจก.ที.ซี.พี.ไทยคาสท์ มานูแฟคเจอริ่ง
หจก.ศิริกุล เอ็นจิเนียริ่ง
หจก.สหบำรุงพร 
บริษัท ไทยวัตถุอุตสาหกรรม จำกัด

 

     <<<<<กลับ       ต่อ >>>>>