ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหล่อโลหะ อื่นๆ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

ต่อ

1 บริษัท โฟเซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 117 บริษัท เอ็น พี เอ็ม อัลลิแอนซ์ คาสติ้ง จำกัด 232 บริษัท เกษตรนำโชค จำกัด
2 บริษัท สยามแองโกลอัลลอย จำกัด 118 บริษัท เอ็นพีเอ็ม อัลลิแอนซ์ ซิสเต็ม จำกัด 233 บริษัท เคดี อินดัสทรี จำกัด
3 บริษัท บรรจง อินดัสเตรียล จำกัด 119 บริษัท เอบีบี จำกัด 234 บริษัท เจ.เอช.แมชินเนอรี แอนด์ ทูลส์ จำกัด
4 บริษัท สยามเมทัลคาสติ้ง จำกัด 120 บริษัท เอ็ม พร็อฟ จำกัด 235 บริษัท เจริญผลมอเตอร์ (1989) อุดร จำกัด
5 บริษัท พรีเชียส กู้ดส์ จำกัด 121 บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด 236 บริษัท เจริญสาครโลหะ
6 บริษัท ที เอส เจ อินดัสเตรียล จำกัด 122 บริษัท เอ็มไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 237 บริษัท เจียมตงกี่
7 บริษัท เอส ไรคส์ จำกัด 123 บริษัท เอส เอ็น เค เฟาดรี จำกัด 238 บริษัท เซเว่น อินดัสเตรียล รุ่งภัณ จำกัด
8 บริษัท ซีดี เทรดดิ้ง จำกัด 124 บริษัท เอส.เค.ดี.อินเตอร์มีเดียท จำกัด 239 บริษัท เดลแคม (ประเทศไทย) จำกัด
9 บริษัท กระทุ่มแบนการหล่อ จำกัด 125 บริษัท เอส.เอส.อินกอต อลูมิเนียม (1999) จำกัด 240 บริษัท เทสโซ โปรดักส์ จำกัด
10 บริษัท รุ่งเจริญฟาวน์ดรี้โปรดัคท์ จำกัด 126 บริษัท เอส.ที.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 241 บริษัท เพค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
11 บริษัท สยามโตโยเด็นสัน จำกัด 127 บริษัท แซด แอนด์ เจ (2003) จำกัด 242 บริษัท เพอร์เฟ็คซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
12 บริษัท เทวรายา จำกัด 128 บริษัท แซม บิซิเนส ลีเกิล คอนเซ้าแทนท์ จำกัด 243 บริษัท เม้ง จำกัด
13 บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด 129 บริษัท แซมเพรพ จำกัด 244 บริษัท เลิศรติกร คอร์ปอเรชั่น จำกัด
14 บริษัท โคยามา แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 130 บริษัท แน็ค ส.เจริญกิจ จำกัด 245 บริษัท เลี้ยงยุ่งผุ่ยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
15 บริษัท โรไซ (ประเทไทย) จำกัด 131 บริษัท แปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ป จำกัด 246 บริษัท เวลดิ้ง อลอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด
16 บริษัท ไทยดั๊กไทล์ อินดัสตรี้ จำกัด 132 บริษัท แลบแก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด 247 บริษัท เสถียรพลาสติคแอนด์ไฟเบอร์ จำกัด
17 บริษัท ตราเพชร จำกัด 133 บริษัท แสงเจริญฟาวน์ดรี(1987) จำกัด 248 บริษัท เอ เอฟ เอส เฟาว์ดรี่ จำกัด
18 บริษัท มาค็อด (ประเทศไทย) จำกัด 134 บริษัท แอล พี เค เฟาน์ดรี จำกัด 249 บริษัท เอ ที อี มัสกาตี จำกัด
19 บริษัท บูรพาเหล็กกล้า จำกัด 135 บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด 250 บริษัท เอเชี่ยน ไดแคสท์ จำกัด
20 บริษัท ประภาอุตสาหกรรม จำกัด 136 บริษัท โคยามา บรินเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 251 บริษัท เอนไก เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
21 บริษัท ที.วี.ซี.การช่าง จำกัด 137 บริษัท โคราช พี.เอส.เวอร์ค จำกัด 252 บริษัท เอนไก จิมโบ ไดคาสติ้งไทย จำกัด
22 บริษัท ธนาดุล แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 138 บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จำกัด 253 บริษัท เอบีเอส กรุ๊ป จำกัด
23 บริษัท อาซาฮิ ทรานซ์เนชั่นแนล จำกัด 139 บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 254 บริษัท เอ็ม.อี.ซี เอเซียแปซิฟิค จำกัด
24 บริษัท  ไทย ไดเซ็น เทรดดิ้ง จำกัด 140 บริษัท โตชิบา แมชชีน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 255 บริษัท เอส เอช แอนด์ ซันส์ จำกัด
25 บริษัท มากอตโต จำกัด 141 บริษัท โทสแพลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 256 บริษัท เอส บี ดี อินดัสเตรียล จำกัด
26 บริษัท เอ.ไอ.ฟาวน์ดรี้ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 142 บริษัท โฟล-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 257 บริษัท เอส.พี.อาร์.มิเนอรัล จำกัด
27 บริษัท คลาเรียนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 143 บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด 258 บริษัท เอ็หมู่ที่ เทค เมททอลเวิค จำกัด
28 บริษัท พานาพลัส จำกัด 144 บริษัท ไดนอสเทค จำกัด 259 บริษัท แกรนด์ ดี.เค จำกัด
29 บริษัท ไท่ซุ่น (1999) จำกัด   145 บริษัท ไท้เฮงการช่างและการหล่อ (1959) จำกัด 260 บริษัท แฉล้มอินดัสทรี จำกัด
30 บริษัท เทราล ไทย จำกัด 146 บริษัท ไทโก้อิเลคทรอนิคส์ดัลไมสัน (ประเทศไทย) จำกัด 261 บริษัท แรคเคน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
31 บริษัท เรียวบิ ไดคาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 147 บริษัท ไทย เมทัล รีไซค์ลิ้ง จำกัด 262 บริษัท แอร์ลิวิค จำกัด
32 บริษัท เอ บี ไทย ฟาวน์ดรี้ ซัพพลาย จำกัด 148 บริษัท ไทย เอส.เอส.อิฐทนไฟ จำกัด 263 บริษัท แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
33 บริษัท เอทีเอ แคสติ้ง เทคโนโลยี จำกัด 149 บริษัท ไทยเทค สตีล (2003) จำกัด 264 บริษัท โชคสถาพร คาสติ้ง จำกัด
34 บริษัท แคด คาสท์ จำกัด 150 บริษัท ไทยเฟิสท์ คาสติ้ง จำกัด 265 บริษัท โตโยต้า แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
35 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (DKSH) (สาขา00003) 151 บริษัท ไทยไอชิ จำกัด 266 บริษัท โฟกัสเทคโนโลยี จำกัด
36 บริษัท ที เอ็ม เจ โลหะการ จำกัด 152 บริษัท ไทยจินจิง ซิลิก้า แซนด์ จำกัด 267 บริษัท โยรินเทรดดิ้ง
37 บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด 153 บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด 268 บริษัท โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง
38 บริษัท พี ซี เอส ผลิตภัณฑ์หล่อ จำกัด 154 บริษัท ไทยฟูโกกุ พานาพลัส ฟาวดรี้ จำกัด 269 บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด
39 บริษัท ฟอร์จูน แอนด์ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด 155 บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 270 บริษัท ไดอิจิอัลลอย (ประเทศไทย) จำกัด
40 บริษัท ฟูจิ เทสติ้ง แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด 156 บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 271 บริษัท ไทยเม็ททอล จำกัด
41 บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด 157 บริษัท ไพโรเท็ก (ประเทศไทย) จำกัด 272 บริษัท ไทยโลหะ
42 บริษัท มิลแบริ่ง จำกัด 158 บริษัท ไฟว์เพาเวอร์ อินดัสตรี จำกัด 273 บริษัท ไทยคิคูวา อินดัสทรีส์ จำกัด
43 บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด 159 บริษัท ไอเอ็นเอส ไทย จำกัด 274 บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
44 หจก.แสงทรัพย์ คาสติ้ง 160 บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด 275 บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้ เคมีคอล จำกัด
45 หจก.ซิงเฮง การหล่อและกลึง 161 บริษัท ก.ทวีทรัพย์ อุตสาหกรรม จำกัด 276 บริษัท ไมโคร ปรีซิชั่น จำกัด
46 หจก.บางกอกแสงไทย 162 บริษัท กมลรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 277 บริษัท ไอ อิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
47 บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 163 บริษัท กรัณย์ชัย สตีล เวิร์ค จำกัด 278 บริษัท ไอดีเอ อินดัสเทรียล จำกัด
48 บริษัท เอไอบี แอบเบรซีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด 164 บริษัท กาลเกียรติ จำกัด 279 บริษัท ไออาร์ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
49 บริษัท โททอล ซัพพลาย จำกัด 165 บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด 280 บริษัท กลอนไทยพัฒนา จำกัด
50 บริษัท ไทยกัลฟ์แอบเบรซีฟว์ จำกัด 166 บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด 281 บริษัท กวงแสง จำกัด
51 บริษัท ช.เคมีไทย จำกัด 167 บริษัท คาวาโมโต ปั๊ม เอเชีย จำกัด 282 บริษัท คาร์อิมเมจ จำกัด
52 บริษัท ซีเอชเอส-เอเชีย เคมิคอล จำกัด 168 บริษัท จิน ไทย เวย์ จำกัด 283 บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด
53 บริษัท ดี.อาร์.อินดัสเตรียล จำกัด
 
169 บริษัท ชนัญชัย 1993 จำกัด 284 บริษัท คินซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
54 บริษัท ทิพย์สิงห์ ซัพพลาย ไมนิ่ง จำกัด 170 บริษัท ชัยศรีนวกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่ 285 บริษัท จาโนเม่ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
55 บริษัท บางกอกเมทัลเทรด จำกัด 171 บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 286 บริษัท จิตรเกษมโลหะ
56 บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด์) จำกัด 172 บริษัท ซางหยวนโลหะกิจ จำกัด 287 บริษัท ชิชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำกัด
57 บริษัท วินโกลบอลเมททอล จำกัด 173 บริษัท ซิน เวย์ อิเลคทริค แมชชีนเนอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด 288 บริษัท ซิโนไทยเม็ททัลคาสติ้ง จำกัด
58 บริษัท สตาร์ ไอ แอม จำกัด 174 บริษัท ซีเมนต์ เทคโนโลยีแอนด์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 289 บริษัท ซินเทค แครนฟิลด์ จำกัด
59 หจก.เอส.เค.ดี.อินเตอร์มีเดียท จำกัด 175 บริษัท ซีแลนด์ คาสติ้ง แอนด์ แมชินนิ่ง จำกัด 290 บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดน 
60 หจก.บางแคเหนือ 176 บริษัท ดี เอส ที แอล จำกัด 291 บริษัท ซี.เอช.เอ็นจิเนียริ่ง
61 บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 177 บริษัท ดี.พี.ที.แพทเทิร์น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 292 บริษัท ตระกูลไทยโปรดักส์ จำกัด 
62 บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 178 บริษัท ดีพรเจริญ จำกัด 293 บริษัท ตะวันออกคาสติ้ง จำกัด
63 บริษัท มิตธารันอินดัสทรี จำกัด (สำนักงานใหญ่ 179 บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ สตีล (อึ้งเชียงหมง) จำกัด 294 บริษัท ทรัพย์ เอ็ม ไอ จำกัด
64 บริษัท เค.เอส. มิเนอร์รัลส์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด 180 บริษัท ทรานสตรอน (ไทยแลนด์) จำกัด 295 บริษัท ทรัพย์ทวีการช่าง จำกัด
65 บริษัท เบ๊ย่งฮงเส็ง จำกัด 181 บริษัท ที.อาร์.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 296 บริษัท ที อาร์ อุตสาหกรรมอลูมิเนียม จำกัด
66 บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด 182 บริษัท ทีคแอสโซสิเอท (1981) จำกัด 297 บริษัท ทีซีพี ไทยพลาส แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
67 บริษัท ไทย มะรุมะ โทไค จำกัด 183 บริษัท ธนกร อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด 298 บริษัท นวโลหะไทย จำกัด
68 บริษัท ไทย ฮาวท์ตัน 1993 จำกัด 184 บริษัท นิชโช ไซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 299 บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด
69 บริษัท ไอ.เอส.โอ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด 185 บริษัท นิฮอน โค่เน็ทสึ (ไทยแลนด์) จำกัด 300 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
70 บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 186 บริษัท บริพัตรโลหะกิจ 301 บริษัท ผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัด
71 บริษัท จีเอฟ.แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 187 บริษัท บางกอกโรลเลอร์ จำกัด 302 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
72 บริษัท ณรงค์โลหะกิจ 1995 จำกัด 188 บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด 303 บริษัท พงษ์เกียรติชัยวิบูลย์
73 บริษัท นอริตาเก้ เอสเอ (ประเทศไทย) จำกัด 189 บริษัท บีเอ็นเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 304 บริษัท พี.เค.เอ็ม โลหะภัณฑ์
74 บริษัท นิติ คาสติ้ง จำกัด 190 บริษัท ประเสริฐแบบไม้ 305 บริษัท พี.เอส.เพิ่มทรัพย์ จำกัด
75 บริษัท บี โอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 191 บริษัท พระเสรีการช่างพุทธนิมิต 306 บริษัท พี.เอส.ทูลส์ จำกัด
76 บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด 192 บริษัท พี ยู เอ็น โปรดักส์ จำกัด 307 บริษัท พี.อี เทคนิค จำกัด
77 บริษัท พีเฟอร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด 193 บริษัท พี. ภัทเขตร จำกัด 308 บริษัท ฟินเนสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
78 บริษัท สเตเบิลสเตทคาสติ้ง จำกัด 194 บริษัท พี.ซี.เอส.ได คาสติ้ง จำกัด 309 บริษัท มหาชัยเซลล์โมลด์ จำกัด
79 บริษัท สคอเทียร์ จำกัด 195 บริษัท พูลทรัพย์โลหะเจริญ จำกัด 310 บริษัท มอเรสโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด
80 บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด 196 บริษัท ภัททกิจ จำกัด 311 บริษัท มอริ เซอิกิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
81 บริษัท สุขเกษม เฟาน์ดรี้ จำกัด 197 บริษัท มาเล่ย์ เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 312 บริษัท มังกร อะลูมิเนียม จำกัด
82 บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด 198 บริษัท มิเนอร์เรกซ์ จำกัด 313 บริษัท ยูเนี่ยนไทย บี.เอส. จำกัด
83 บริษัท จ้อยจุฑา จำกัด 199 บริษัท มิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด 314 บริษัท ยูไนเต็ด อลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด
84 บริษัท เจเอช มาเทค จำกัด 200 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 315 บริษัท ยูไนเต็ดไล้ท์ติ้ง จำกัด
85 บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด 201 บริษัท มุ่งพิพัฒน์ อุตสาหกรรม (1993) จำกัด 316 บริษัท ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
86 บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด  202 บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด 317 บริษัท รวมเจริญการหล่อ
87 บริษัท อร่ามเลิศ เฟาน์ดรี จำกัด 203 บริษัท ยูเนี่ยนบัททึ่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด 318 บริษัท ลักษณ์เอ็นจิเนียริ่ง
88 บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล ไออ้อน เวิร์ค จำกัด 204 บริษัท ยูนิแมชชีน จำกัด 319 บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส จำกัด
89 บริษัท ฮาราชู (ประเทศไทย) จำกัด 205 บริษัท รีฟอร์ม โปรดักส์ จำกัด 320 บริษัท วอลท์เซ็นเอ็นเตอไพรซ์ จำกัด
90 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 206 บริษัท รุ่งเรืองเฟาน์ดรี จำกัด (สำนักงานใหญ่ 321 บริษัท วัฒนา จำกัด
91 บริษัท ควอลิตี้ แซนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 207 บริษัท วรรณธนาฟาวน์ดรี้ จำกัด 322 บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด
92 ค้ำฟ้า เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด 208 บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด 323 บริษัท วี.เค การหล่อและการกลึง จำกัด
93 บริษัท เค แอนด์ เค ควอลลิตี้ โปรดัคท์ จำกัด 209 บริษัท วีเอ็นพี ซัพพลาย จำกัด 324 บริษัท วี-เอฟ ไล้ท์ติ้ง จำกัด
94 บริษัท เค.พี.คาสติ้งโปรดักส์ จำกัด 210 บริษัท สแตด เอส เอช เค (ประเทศไทย) จำกัด 325 บริษัท วีนิค จำกัด
95 บริษัท เคเมติก อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด 211 บริษัท สมพงษ์ และ โคชิน (ไทยแลนด์) จำกัด 326 บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
96 บริษัท เครื่องจักรไฟฟ้า เจ้นฟา จำกัด 212 บริษัท สยามแคสติ้ง จำกัด 327 บริษัท สยามเบรเตอร์ จำกัด
97 บริษัท เคียวว่า คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 213 บริษัท สยามคาสติ้ง จำกัด 328 บริษัท สยามแอ็คเลอร์ จำกัด
98 บริษัท เจไอเอ ไอออน แอนด์ แคสสตีล จำกัด 214 บริษัท สยามคาสติ้งโพรดักซ์ จำกัด 329 บริษัท สหกิจเจริญฟาว์ดรี่ จำกัด
99 บริษัท เจดี รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด 215 บริษัท สยามฌาณ จำกัด 330 บริษัท สหบางกอก จำกัด
100 บริษัท เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด 216 บริษัท สยามฟิตติ้งส์ จำกัด 331 บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
101 บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด 217 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 332 บริษัท สินชัยอลูมิเนียม จำกัด
102 บริษัท เชียฮง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 218 บริษัท สามมิตรเมตัลเวิร์ค จำกัด 333 บริษัท อนิเมกซ์ กรุ๊ป จำกัด
103 บริษัท เซ็มเทค จำกัด 219 บริษัท สำราญไดคาสติ้ง จำกัด 334 บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
104 บริษัท เทิร์นแม็ก พรีซิชั่น จำกัด 220 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด 335 บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
105 บริษัท เทียนเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 221 บริษัท สุ่นหลีการช่าง จำกัด 336 บริษัท อะโคร (ไทยแลนด์) จำกัด
106 บริษัท เนเดอร์แมน เอส.อี.เอ.จำกัด 222 บริษัท อมตะคาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 337 บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
107 บริษัท เบเคอร์ ฮิวซ์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 223 บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด 338 บริษัท อินเตอร์คอสทูม จำกัด
108 บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 224 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คาสติ้ง จำกัด 339 บริษัท อินทิเกรด คอนซัลติ้ง จำกัด
109 บริษัท เปโรเคมอินดัสเตรียลเซอร์วิส 225 บริษัท อินเตอร์คลินส์ อินดัสตรีส์ จำกัด 340 บริษัท อิ้ว หลิน (ไทย) อุตสาหกรรม จำกัด
110 บริษัท เมนเทล จำกัด 226 บริษัท อุตสาหกรรมเศษเหล็กไทย จำกัด 341 บริษัท อีซูมิปิสตันแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
111 บริษัท เวซูเวียส (ประเทศไทย) จำกัด 227 บริษัท ฮอนด้า โอโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 342 บริษัท อี๊สต์ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด
112 บริษัท เหล็กไทย (วัดม่วง) อุตสาหกรรม จำกัด 228 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 343 บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าเอเชี่ยน จำกัด
113 บริษัท เหล็กไทย จำกัด 229 บริษัท ฮีทบัสเตอร์ จำกัด 344 บริษัท ฮาล อะลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด
114 บริษัท เอ.อี บร๊าสแวร์ จำกัด 230 หจก.ธิดาทิพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด 345 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
115 บริษัท เอกประดิษฐ์การหล่อ จำกัด 231 โรงหล่อเลี้ยงพุ่ยกี่ 346 หจก.เทคนิคอล คาสท์ พรีเมียร์
116 บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด 232 บริษัท เกษตรนำโชค จำกัด    

 

        <<<<< กลับ