ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหล่อโลหะ อื่นๆ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

ต่อ

1 บริษัท โฟเซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 117 บริษัท เอ็น พี เอ็ม อัลลิแอนซ์ คาสติ้ง จำกัด 232 บริษัท เกษตรนำโชค จำกัด
2 บริษัท สยามแองโกลอัลลอย จำกัด 118 บริษัท เอ็นพีเอ็ม อัลลิแอนซ์ ซิสเต็ม จำกัด 233 บริษัท เคดี อินดัสทรี จำกัด
3 บริษัท บรรจง อินดัสเตรียล จำกัด 119 บริษัท เอบีบี จำกัด 234 บริษัท เจ.เอช.แมชินเนอรี แอนด์ ทูลส์ จำกัด
4 บริษัท สยามเมทัลคาสติ้ง จำกัด 120 บริษัท เอ็ม พร็อฟ จำกัด 235 บริษัท เจริญผลมอเตอร์ (1989) อุดร จำกัด
5 บริษัท พรีเชียส กู้ดส์ จำกัด 121 บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด 236 บริษัท เจริญสาครโลหะ
6 บริษัท ที เอส เจ อินดัสเตรียล จำกัด 122 บริษัท เอ็มไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 237 บริษัท เจียมตงกี่
7 บริษัท เอส ไรคส์ จำกัด 123 บริษัท เอส เอ็น เค เฟาดรี จำกัด 238 บริษัท เซเว่น อินดัสเตรียล รุ่งภัณ จำกัด
8 บริษัท ซีดี เทรดดิ้ง จำกัด 124 บริษัท เอส.เค.ดี.อินเตอร์มีเดียท จำกัด 239 บริษัท เดลแคม (ประเทศไทย) จำกัด
9 บริษัท กระทุ่มแบนการหล่อ จำกัด 125 บริษัท เอส.เอส.อินกอต อลูมิเนียม (1999) จำกัด 240 บริษัท เทสโซ โปรดักส์ จำกัด
10 บริษัท รุ่งเจริญฟาวน์ดรี้โปรดัคท์ จำกัด 126 บริษัท เอส.ที.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 241 บริษัท เพค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
11 บริษัท สยามโตโยเด็นสัน จำกัด 127 บริษัท แซด แอนด์ เจ (2003) จำกัด 242 บริษัท เพอร์เฟ็คซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
12 บริษัท เทวรายา จำกัด 128 บริษัท แซม บิซิเนส ลีเกิล คอนเซ้าแทนท์ จำกัด 243 บริษัท เม้ง จำกัด
13 บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด 129 บริษัท แซมเพรพ จำกัด 244 บริษัท เลิศรติกร คอร์ปอเรชั่น จำกัด
14 บริษัท โคยามา แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 130 บริษัท แน็ค ส.เจริญกิจ จำกัด 245 บริษัท เลี้ยงยุ่งผุ่ยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
15 บริษัท โรไซ (ประเทไทย) จำกัด 131 บริษัท แปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ป จำกัด 246 บริษัท เวลดิ้ง อลอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด
16 บริษัท ไทยดั๊กไทล์ อินดัสตรี้ จำกัด 132 บริษัท แลบแก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด 247 บริษัท เสถียรพลาสติคแอนด์ไฟเบอร์ จำกัด
17 บริษัท ตราเพชร จำกัด 133 บริษัท แสงเจริญฟาวน์ดรี(1987) จำกัด 248 บริษัท เอ เอฟ เอส เฟาว์ดรี่ จำกัด
18 บริษัท มาค็อด (ประเทศไทย) จำกัด 134 บริษัท แอล พี เค เฟาน์ดรี จำกัด 249 บริษัท เอ ที อี มัสกาตี จำกัด
19 บริษัท บูรพาเหล็กกล้า จำกัด 135 บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด 250 บริษัท เอเชี่ยน ไดแคสท์ จำกัด
20 บริษัท ประภาอุตสาหกรรม จำกัด 136 บริษัท โคยามา บรินเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 251 บริษัท เอนไก เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
21 บริษัท ที.วี.ซี.การช่าง จำกัด 137 บริษัท โคราช พี.เอส.เวอร์ค จำกัด 252 บริษัท เอนไก จิมโบ ไดคาสติ้งไทย จำกัด
22 บริษัท ธนาดุล แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 138 บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จำกัด 253 บริษัท เอบีเอส กรุ๊ป จำกัด
23 บริษัท อาซาฮิ ทรานซ์เนชั่นแนล จำกัด 139 บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 254 บริษัท เอ็ม.อี.ซี เอเซียแปซิฟิค จำกัด
24 บริษัท  ไทย ไดเซ็น เทรดดิ้ง จำกัด 140 บริษัท โตชิบา แมชชีน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 255 บริษัท เอส เอช แอนด์ ซันส์ จำกัด
25 บริษัท มากอตโต จำกัด 141 บริษัท โทสแพลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 256 บริษัท เอส บี ดี อินดัสเตรียล จำกัด
26 บริษัท เอ.ไอ.ฟาวน์ดรี้ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 142 บริษัท โฟล-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 257 บริษัท เอส.พี.อาร์.มิเนอรัล จำกัด
27 บริษัท คลาเรียนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 143 บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด 258 บริษัท เอ็หมู่ที่ เทค เมททอลเวิค จำกัด
28 บริษัท พานาพลัส จำกัด 144 บริษัท ไดนอสเทค จำกัด 259 บริษัท แกรนด์ ดี.เค จำกัด
29 บริษัท ไท่ซุ่น (1999) จำกัด   145 บริษัท ไท้เฮงการช่างและการหล่อ (1959) จำกัด 260 บริษัท แฉล้มอินดัสทรี จำกัด
30 บริษัท เทราล ไทย จำกัด 146 บริษัท ไทโก้อิเลคทรอนิคส์ดัลไมสัน (ประเทศไทย) จำกัด 261 บริษัท แรคเคน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
31 บริษัท เรียวบิ ไดคาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 147 บริษัท ไทย เมทัล รีไซค์ลิ้ง จำกัด 262 บริษัท แอร์ลิวิค จำกัด
32 บริษัท เอ บี ไทย ฟาวน์ดรี้ ซัพพลาย จำกัด 148 บริษัท ไทย เอส.เอส.อิฐทนไฟ จำกัด 263 บริษัท แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
33 บริษัท เอทีเอ แคสติ้ง เทคโนโลยี จำกัด 149 บริษัท ไทยเทค สตีล (2003) จำกัด 264 บริษัท โชคสถาพร คาสติ้ง จำกัด
34 บริษัท แคด คาสท์ จำกัด 150 บริษัท ไทยเฟิสท์ คาสติ้ง จำกัด 265 บริษัท โตโยต้า แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
35 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (DKSH) (สาขา00003) 151 บริษัท ไทยไอชิ จำกัด 266 บริษัท โฟกัสเทคโนโลยี จำกัด
36 บริษัท ที เอ็ม เจ โลหะการ จำกัด 152 บริษัท ไทยจินจิง ซิลิก้า แซนด์ จำกัด 267 บริษัท โยรินเทรดดิ้ง
37 บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด 153 บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด 268 บริษัท โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง
38 บริษัท พี ซี เอส ผลิตภัณฑ์หล่อ จำกัด 154 บริษัท ไทยฟูโกกุ พานาพลัส ฟาวดรี้ จำกัด 269 บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด
39 บริษัท ฟอร์จูน แอนด์ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด 155 บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 270 บริษัท ไดอิจิอัลลอย (ประเทศไทย) จำกัด
40 บริษัท ฟูจิ เทสติ้ง แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด 156 บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 271 บริษัท ไทยเม็ททอล จำกัด
41 บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด 157 บริษัท ไพโรเท็ก (ประเทศไทย) จำกัด 272 บริษัท ไทยโลหะ
42 บริษัท มิลแบริ่ง จำกัด 158 บริษัท ไฟว์เพาเวอร์ อินดัสตรี จำกัด 273 บริษัท ไทยคิคูวา อินดัสทรีส์ จำกัด
43 บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด 159 บริษัท ไอเอ็นเอส ไทย จำกัด 274 บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
44 หจก.แสงทรัพย์ คาสติ้ง 160 บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด 275 บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้ เคมีคอล จำกัด
45 หจก.ซิงเฮง การหล่อและกลึง 161 บริษัท ก.ทวีทรัพย์ อุตสาหกรรม จำกัด 276 บริษัท ไมโคร ปรีซิชั่น จำกัด
46 หจก.บางกอกแสงไทย 162 บริษัท กมลรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 277 บริษัท ไอ อิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
47 บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 163 บริษัท กรัณย์ชัย สตีล เวิร์ค จำกัด 278 บริษัท ไอดีเอ อินดัสเทรียล จำกัด
48 บริษัท เอไอบี แอบเบรซีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด 164 บริษัท กาลเกียรติ จำกัด 279 บริษัท ไออาร์ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
49 บริษัท โททอล ซัพพลาย จำกัด 165 บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด 280 บริษัท กลอนไทยพัฒนา จำกัด
50 บริษัท ไทยกัลฟ์แอบเบรซีฟว์ จำกัด 166 บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด 281 บริษัท กวงแสง จำกัด
51 บริษัท ช.เคมีไทย จำกัด 167 บริษัท คาวาโมโต ปั๊ม เอเชีย จำกัด 282 บริษัท คาร์อิมเมจ จำกัด
52 บริษัท ซีเอชเอส-เอเชีย เคม