สัมมนาออนไลน์ ZOOM เรื่อง เหล็กหล่อแกรไฟต์คู่ (Dual Graphite Iron) วันที่ 19 ส.ค.65

 

เชิญชวนร่วมสมัครสัมมนาออนไลน์ ZOOM **ฟรี**

หัวข้อเรื่อง เหล็กหล่อแกรไฟต์คู่ (Dual Graphite Iron)

ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565  เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

 

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ

อาจารย์ศุภฤกษ์ รัศมีแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นวิทยากร

 

โดยมีเนื้อหาดังนี้

  • เหล็กหล่อแกรไฟต์คู่ (Dual Graphite Iron)
  • พื้นฐานสมบัติของเหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อเหนียว
  • Functionally Graded Materials และ Hybridization
  • การเกิดโครงสร้างที่ผิวของเหล็กหล่อ (Casting skin)
  • งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเหล็กหล่อแกรไฟต์คู่และตัวอย่างการใช้งานที่เป็นไปได้
  • การวิจัยเพื่อพัฒนาเหล็กหล่อแกรไต์คู่

          - ส่วนผสม

          - โครงสร้าง

          - อิทธิพลของ hypo hyper

          - อิทธิพลของ sulfur

          - อิทธิพลของการผสม การเคลือบ

     7.แบบจำลองการเกิดโครงสร้างเหล็กหล่อแกรไฟต์คู่

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ZOOM ในครั้งนี้

 

สมัครได้แล้ววันนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ** ฟรี **

**รับจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์พิจารณาสมาชิกก่อน**

สามารถส่งใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ทางอีเมล์ manager@thaifoundry.com