กิจกรรม

แผนกิจกรรมสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ประจำปี 2566

(TFA Activity Master Plan 2023)

ลำดับกิจกรรมวิทยากรบรรยายกำหนดการหมายเหตุ:ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดรับสมัคร
1

หัวข้อ : Effect of Titanium in Gray Cast Iron

เนื้อหา : อิทธิพลของไททาเนียมในเหล็กหล่อเทา

วิทยากร : ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี  ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ม.ค.66 ฟรี สมัคร
2

หัวข้อ : Aluminium Casting Metallurgy and Selections

เนื้อหา : โลหะวิทยาอะลูมิเนียมเบื้องต้น และการเลือกใช้

ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียรม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ก.พ.66 1,800-2,000 สมัคร
3

หัวข้อ : Quality Sand Control and Defects Remedies for Green Sand Molding

เนื้อหา : ข้อบกพร่องงานหล่ออันเนื่องมาจากทรายชื้น และการควบคุมคุณภาพทรายชื้น

คุณศุภฤทธิ์ ล้วนโกศลชัยที่ปรึกษาอิสระ มี.ค.66 1,800-2,000 เร็วๆ นี้
4

หัวข้อ : Metallurgy of Cast Irons

เนื้อหา : โลหะวิทยาเหล็กหล่อเบื้องต้น

ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี  ม.เทคโนโลยีสุรนารี พ.ค.66 1,800-2,000 เร็วๆ นี้
 5

หัวข้อ : Aluminium Casting Metallurgy for Heat Treatment

เนื้อหา : โลหะวิทยาอะลูมิเนียม การปรับปุรงสมบัติของโลหะ และการอบชุบ

ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียรม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มิ.ย.66 1,800-2,000 เร็วๆ นี้
 6  

หัวข้อ : Casting System Design for Cast Iron

เนื้อหา : การออกแบบระบบงานหล่อ สำหรับเหล็กหล่อ

 คุณศุภฤทธิ์ ล้วนโกศลชัยที่ปรึกษาอิสระ  ก.ค.66 1,800-2,000  เร็วๆ นี้ 

กิจกรรมที่ผ่านมา