สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

Free !!!!!!!!!!! สัมมนาเรื่อง การสัมมนาเรื่อง การควบคุมคุณภาพสำหรับงานหล่อโลหะ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก !!!!!!!!!!!!!!!!!! รับในจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน เท่านั้น ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 !!!!!!!!!!!!!!!!!!