สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

การทำตัวอักษรวิ่ง สมัครสมาชิก ปี 63 สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ได้แล้ววันนี้ !!!

แผนกิจกรรมสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ประจำปี 2563 

(TFA Activity Master Plan 2020)

   
No. กิจกรรม วิทยากร / สถานที่จัดงาน กำหนดการ หมายเหตุ
 1. ข้อบกพร่องงานหล่อ และแนวทางแก้ไขปัญหา สำหรับเหล็กหล่อ"
(Casting Defects and Remedies for Cast Iron)
คุณศุภฤทธิ์  ล้วนโกศลชัย 19 กุมภาพันธ์ 2563  
2.  IFEX (Int'l Exhibition on Foundry Technology, Equipment and Supplies ) Chennai Trade Centre, Chennai, Tamil Nadu. 28 กุมภาพันธ์  - 01 มีนาคม 2563

 

www.ifexindia.com     

3.  "การหลอม การปรับปรุงและการควบคุมคุณภาพเหล็กหลอมเหลว”
(Melting, Treatment and Quality Control of Molten Irons)
อาจารย์ ดร. สารัมภ์ บุญมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  13 มีนาคม 2563  
4. "การควบคุมคุณภาพโลหะอะลูมิเนียมหลอมเหลว"
(Molten Aluminium Alloys Quality Controls)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 29 เมษายน 2563  ยกเลิก
5.  INTERMACH 2020 BITEC 13-16 พฤษภาคม 2563  www.intermachshow.com
6.  METAL + METALLURGY CHINA
** กิจกรรมนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมเดินทาง **
National Exhibition and Convention Center
(Shanghai Hong Qiao)
13-16 พฤษภาคม 2563  
7.  “PQ2 สำหรับออกแแบบกระบวนการไดคาสติ้ง” 
(PQ2 for Die casting Process Design)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี 24 กันยายน 2563  สมัคร
8. Die Casting & Foundry Korea "International exhibiton for die casting industry"
** กิจกรรมนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมเดินทาง **
Goyang-si, South Korea 17 - 20 มิถุนายน 2563  
9.  Manufacturing Expo 2020 (InterMold Thailand 2020) BITEC 24 – 27 มิถุนายน 2563  www.manufacturing-expo.com
10.  "การควบคุมคุณภาพของแบบหล่อทราย"
(Sand Molding Quality Controls)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8 กรกฏาคม 2563  
11. China Die Casting 2020 & China Nonferrous 2020
** กิจกรรมนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมเดินทาง **
Shanghai New International Expo Center (SNIEC) 15 - 17 กรกฏาคม 2563  
12.  "การออกแบบระบบทางเข้า และรูล้นสำหรับเหล็กหล่อ"
(Gating and Riser System Design for Cast Iron)
สมาคมฯ 23 กันยายน 2563  
13.  Japan Die Casting Congress and Exposition
** กิจกรรมนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมเดินทาง **
Pacifico Yokohama 12 - 14 พฤศจิกายน 2563  
14.  METALEX 2020 Bitec 18-21 พฤศจิกายน 2563  www.metalex.co.th
15.  Alucast (Int'l Exhibition on Aluminium Casting)
** กิจกรรมนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมเดินทาง **
Chennai Trade Center, Chennai. 3 - 5 ธันวาคม 2563  www.alucastexpo.com