ใบสั่งจองโฆษณา วารสารหล่อโลหะ

เชิญชวนลงโฆษณา

วารสารหล่อโลหะ / Metal Casting Journal

เรียนเชิญท่านผู้ประกอบการ และสมาชิกทุกท่าน

สมัคร ลงหน้าโฆษณาในหนังสือวารสารหล่อโลหะ (Metal Casting Journal) ปี 2567

          ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ได้รับการสนับสนุนการลงโฆษณาในหนังสือวารสารหล่อโลหะจากท่านสมาชิกสมาคมฯ มาโดยตลอด 

ขณะนี้สมาคมฯ กำลังดำเนินการจัดเตรียมทำหนังสือวารสารหล่อโลหะ (Metal Casting Journal) ปีที่ 34 ฉบับที่ 1-4 ประจำปี 2567 ชุดใหม่ขึ้น 

โดยรูปแบบ รูปเล่ม และเนื้อหา ในวารสาร จะมีสาระ และความรู้ ที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจสาหรับสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่าน โดยหนังสือวารสารหล่อโลหะชุดนี้ จะดำเนินการในช่วงต้นปี 2567 

          ดังนั้นจึงเรียนเชิญสมาชิกและผู้ประกอบการทุกท่าน ร่วมสมัครสั่งจองลงหน้าโฆษณาในหนังสือวารสารหล่อโลหะ (Metal Casting Journal) ปีที่ 34 ฉบับที่ 1-4 ประจำปี 2567

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสั่งจองการสมัคร ส่งกลับมาทาง อีเมล์: manager@thaifoundry.com, tfsmanager@gmail.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ร่วมสั่งจอง สมัคร ลงหน้าโฆษณาในหนังสือวารสารหล่อโลหะ (Metal Casting Journal) ประจำปี 2567

และขอขอบคุณทุกท่าน ณ.โอกาสนี้ด้วย

 

ขอบคุณค่ะ