กิจกรรม ต่างประเทศ

 

การเยี่ยมชมโรงงาน ต่างประเทศ : สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย