ชมโรงงาน ในประเทศ


  • การศึกษาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตภายในประเทศ“บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด” จังหวัดระยองในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 06.00 – 20.00 น. สมาคมอุตสาห...