นิทรรศการ งานแสดงสินค้า

 

กิจกรรมอื่น ๆ : สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย