คณะกรรมการบริหาร ปี 2562

 

คณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

ประจำปี 2558-2561