คณะกรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ประจำปี 2560 - 2561

 


  • Map_TFA-001.jpg
    ประวัติความเป็นมา เมื่อเดือนธันวาคม 2532 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ MIDI ได้ทำการสำรวจและศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมหล่อโลหะภายในประเทศ คำถามหนึ่งท...

  • วัตถุประสงค์ และสิทธิประโยชน์ การเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานหล่อ เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อ...