คณะกรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ประจำปี 2560 - 2561

คณะกรรมการ ปี 2561

Board Of directors 2018


  • LOGO TFA Name.jpg
    ประวัติความเป็นมา เมื่อเดือนธันวาคม 2532 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ MIDI ได้ทำการสำรวจและศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมหล่อโลหะภายในประเทศ คำถามหนึ่งท...

  • Artwork.jpg
    วัตถุประสงค์ และสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานหล่อ เข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อร...