เยี่ยมชมโรงงาน บจก.แคทเธอร์พิลลาร์ 3 ส.ค.60

การศึกษาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตภายในประเทศ
“บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด” จังหวัดระยอง
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 06.00 – 20.00 น.

                      สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย จัดกิจกรรมนำสมาชิกสมาคมฯ เข้าศึกษาเยี่ยมชมโรงงานผู้ซื้องานหล่อ บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถขุดเจาะเหมืองแร่ใต้ดิน รถแทรกเตอร์แบบตีนตะขาบ(Track-type tractor) และเครื่องจักรกลหนักขนาดใหญ่ เพื่อให้สมาชิกฯ ได้ศึกษากระบวนการจัดซื้อระดับนานาชาติ การบริหารงานบริษัทข้ามชาติ การสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับโรงหล่อ

                                 ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชม บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง ดังนี้

                                 1.  โรงงานCaterpillar's Underground Mining Manufacturing Facility (UGM)

                                 2.  โรงงาน Caterpillar's Tractor (Bulldozer) Manufacturing Facility