DKSH

ประชาสัมพันธ์

 

เชิญร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนาและจัดแสดงเทคโนโลยีภายใต้ หัวข้อ ”Precision Machinery & 3D Printing Technology Days”ซึ่งประกอบไปด้วยการอบรมพิเศษใน หัวข้อ “The 7 types of additive manufacturing” อีกทั้งงานจัดแสดงและสาธิตเครื่องจักร ของ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 และ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องจัดแสดง DKSH Precision Machinery Showroom อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้และแนะนำเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิต เปิดให้ผู้ที่สนใจและผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกทั้งท่านที่เข้าร่วมการสัมมนายังจะได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการอบรมจากทาง ดีเคเอสเอช อีกด้วย

ท่านผู้สนใจสมัคร

เข้าร่วมอบรมสัมมนา

ในระหว่างวันที่ 28 และ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องจัดแสดง DKSH Precision Machinery Showroom

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

สนใจสมัครและติดต่อสอบถามได้โดยตรง

Miss Arresa Mekloy

Tel.095-204 4065

E-mail: arresa.m@dksh.com