สัมมนาออนไลน์ ZOOM เรื่อง การประยุกต์ใช้การจำลองกระบวนการหล่อ (Casting Simulation) อย่างไรให้เกิดประโยชน์ (Practical Implementation of Casting Simulation Technology) วันที่ 7 ก.ย.65

           

     สมัครได้แล้ว !!! วันนี้

กิจกรรมอบรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM

หัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้การจำลองกระบวนการหล่อ (Casting Simulation) อย่างไรให้เกิดประโยชน์”

(Practical Implementation of Casting Simulation Technology)

ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

 

เนื่องด้วยทางสมาคมฯ ได้ให้ความสำคัญในกิจกรรมการอบบรมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการ และสมาชิกทุกท่าน

โดยในครั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้จัดอบรมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้การจำลองกระบวนการหล่อ (Casting Simulation) อย่างไรให้เกิดประโยชน์”

(Practical Implementation of Casting Simulation Technology) ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภฤทธิ์  ล้วนโกศลชัย ที่ปรึกษาอิสระ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีเนื้อหาและกำหนดการดังต่อไปนี้

เนื้อหาหลัก

  1. หลักการคิดคำนวณของเทคโนโลยีการจำลองพฤติกรรมการหล่อ (Casting Simulation Technology)
  2. แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
  3. ข้อควรระวังในการใช้เทคโนโลยี

 

ลักษณะของเนื้อหาสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ (Software) เน้นการนำไปวิเคราะห์แก้ปัญหาจริงในโรงหล่อ

สามารถสมัครได้แล้ววันนี้  ! ! !

พิเศษเฉพาะ สมาชิก สมาคมฯ รับส่วนลด 10%  เหลือเพียงท่านละ 1,080 บาท เท่านั้น

เมื่อสมัครและชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

ผู้ประกอบการอื่น และบุคคลทั่วไป ท่านละ 1,200 บาท สมัครได้แล้วจนถึงวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

 

 

 

กรุณากรอกแบบฟอร์มส่งใบสมัคร และสอบถามเพิ่มเติม กลับมายังสมาคม

ทางอีเมล์ manager@thaifoundry.com, tfsmanager@gmail.com 

Tel.02-712-2391