อิทธิพลของไททาเนียมในเหล็กหล่อเทา (Effect of Titanium in Gray Cast Iron) ในวันศุกร์ที่ 27 ม.ค.66