การสัมมนาเรื่อง โลหะวิทยาอะลูมิเนียมเบื้องต้นและการเลือกใช้ (Aluminum Casting Metallurgy and Selections) ในวันพุธที่ 22 ก.พ.66

เรียนเชิญ ร่วมสมัครอบรมสัมมนา

 

เรื่อง โลหะวิทยาอะลูมิเนียมเบื้องต้นและการเลือกใช้ (Aluminum Casting Metallurgy and Selections)

ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

ห้องกฤษณา ชั้น 2 (Krishnan 2nd Floor) ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา (Swissotel Bangkok Ratchada)

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)เป็นวิทยากรบรรยาย

โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

  1. Aluminum Alloy Systems and the Role of Alloying Elements and Dopants
  2. Eutectic Phase Diagram in Aluminum Casting
  3. Industrial Casting Aluminum Alloys
  4. Application of modern aluminum alloys to Electric Vehicle; EV

จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและผู้ประกอบการทุกท่าน สมัครเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้

สามารถสมัครได้แล้ววันนี้  ! ! !

พิเศษเฉพาะ สมาชิก รับส่วนลด 10%  เหลือเพียงท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น

ผู้ประกอบการอื่น และบุคคลทั่วไป ท่านละ 2,000 บาท

**สมัครและชำระเงิน ภายในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566**

(ขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่ง เฉพาะท่านที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

*จำนวนจำกัด เพียง 40 ท่าน เท่านั้น*

(จำกัดผู้เข้าร่วมสัมมนา ตามมาตรการป้องกัน COVID และรบกวนสวมหน้ากากอนามัยขณะเข้าสัมมนา)

ส่งใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ทางอีเมล์ manager@thaifoundry.com