สัมมนา เรื่อง “โลหะวิทยาเหล็กหล่อเบื้องต้น (Metallurgy of Cast Irons)” ในวันศุกร์ที่ 26 พ.ค.66

เชิญชวน      ผู้ประกอบการทุกท่าน ร่วมสมัครการอบรมสัมมนา ในวันศุกร์ที่ 26 พ.ค.66

          หัวข้อเรื่อง “โลหะวิทยาเหล็กหล่อเบื้องต้น (Metallurgy of Cast Irons)”

ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

ณ ห้อง Suanluang 1-2 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา (Novotel Bangkok Bangna Hotel)

ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

  1. พื้นฐานโลหะวิทยาของเหล็กหล่อ
  2. การจำแนกประเภทของเหล็กหล่อ
  3. โลหะวิทยาของเหล็กหล่อเทา
  4. โลหะวิทยาของเหล็กหล่อเหนียว
  5. โลหะวิทยาของเหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน
  6. ข้อบกพร่องทางโลหะวิทยาที่พบบ่อยในเหล็กหล่อ

จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและผู้ประกอบการทุกท่าน สมัครเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้

สามารถสมัครได้แล้ววันนี้  ! ! !

พิเศษเฉพาะ สมาชิก รับส่วนลด 10%  เหลือเพียงท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น

ผู้ประกอบการอื่น และบุคคลทั่วไป ท่านละ 2,000 บาท

**สมัครและชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566**

(ขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่ง เฉพาะท่านที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

*จำนวนจำกัด เพียง 40 ท่าน เท่านั้น*

(จำกัดผู้เข้าร่วมสัมมนา ตามมาตรการป้องกัน COVID และรบกวนสวมหน้ากากอนามัยขณะเข้าสัมมนา)

สามารถส่งใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่สมาคม ทางอีเมล์ manager@thaifoundry.com