ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และฟังบรรยายในหัวข้อ “อยากเป็นเศรษฐีไม่ต้องดูฮวงจุ้ย แต่ถ้าอยากเป็นมหาเศรษฐีฮวงจุ้ยช่วยได้” วันที่ี 12 พ.ค.66

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

และ ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ

“อยากเป็นเศรษฐีไม่ต้องดูฮวงจุ้ย แต่ถ้าอยากเป็นมหาเศรษฐีฮวงจุ้ยช่วยได้”

ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ชั้น 2 ห้อง MR 219 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายในงาน อินเตอร์แมค 2023 (Inter Mach 2023) 

ฟรี

โดยซินแสสุวัจน์ รัตนคุณูประการ

ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ การดูฮวงจุ้ย และเป็นที่ปรึกษา ผลงาน เจ้าของปฎิทินซินแส หนังสือถูกที่ถูกเวลา ฟ้า-ดิน ก็ยินดี หนังสือฮวงจุ้ย เป็นต้น

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และขอขอบพระคุณมา ณ.โอกาสนี้ด้วย

 

ขอบคุณค่ะ