สัมมนา เรื่อง การออกแบบระบบงานหล่อ สำหรับเหล็กหล่อ (Casting System Design for Cast Iron) ในวันที่ 5 ก.ค.66

เรียนเชิญ ร่วมสมัคร อบรมสัมมนา          

หัวข้อเรื่อง การออกแบบระบบงานหล่อ สำหรับเหล็กหล่อ

(Casting System Design for Cast Iron)

 

ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 

เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ห้อง Library 1 ณ โรงแรม ดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์

 

 

โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภฤทธิ์  ล้วนโกศลชัย ที่ปรึกษาอิสระ เป็นวิทยากรบรรยาย

 

โดยมีเนื้อหาเบื้องต้นดังนี้

  1. การออกแบบระบบจ่ายโลหะเหลว (Gating System Design) และปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ
  2. การออกแบบระบบป้อนเติมหรือรูล้น (Riser System Design) และปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ
  3. การวางตำแหน่งในการออกแบบ (Pattern Layout)

 

จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและผู้ประกอบการทุกท่าน สมัครเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้

 

สามารถสมัครได้แล้ววันนี้  ! ! !

พิเศษเฉพาะ สมาชิก รับส่วนลด 10%  เหลือเพียงท่านละ 1,800 บาท เท่านั้น

ผู้ประกอบการอื่น และบุคคลทั่วไป ท่านละ 2,000 บาท

**สมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 นี้เท่านั้น**

(ขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่ง เฉพาะท่านที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

*รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่าน เท่านั้น*

(จำกัดผู้เข้าร่วมสัมมนา ตามมาตรการป้องกัน COVID และรบกวนสวมหน้ากากอนามัยขณะเข้าสัมมนา)

 

สามารถส่งใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่สมาคม ทางอีเมล์ manager@thaifoundry.com

 

ขอบคุณมากค่ะ