สัมมนา เรื่อง การออกแบบระบบงานหล่อ สำหรับเหล็กหล่อ (Casting System Design for Cast Iron) ในวันที่ 5 ก.ค.66

การอบรมสัมมนา          

หัวข้อเรื่อง การออกแบบระบบงานหล่อ สำหรับเหล็กหล่อ

(Casting System Design for Cast Iron)

 

ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 

เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ห้อง Library 1 ณ โรงแรม ดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์

 

 

โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภฤทธิ์  ล้วนโกศลชัย ที่ปรึกษาอิสระ เป็นวิทยากรบรรยาย

 

โดยมีเนื้อหาเบื้องต้นดังนี้

  1. การออกแบบระบบจ่ายโลหะเหลว (Gating System Design) และปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ
  2. การออกแบบระบบป้อนเติมหรือรูล้น (Riser System Design) และปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ
  3. การวางตำแหน่งในการออกแบบ (Pattern Layout) 

ขอบคุณมากค่ะ