วารสารหล่อโลหะ : Metal Casting Journal

หนังสือวารสารหล่อโลหะ (Metal Casting Journal) ปีที่ 34 ฉบับที่ 1- 4 ประจำปี 2567”

ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ได้รับการสนับสนุนการลงโฆษณาในหนังสือวารสารหล่อโลหะจากท่านสมาชิกสมาคมฯ มาโดยตลอด ขณะนี้สมาคมฯ กำลังจะเริ่มดำเนินการจัดเตรียมทำหนังสือวารสารหล่อโลหะ ชุดปีที่ 34 ฉบับที่ 1-4 ของปี 2567

         จึงขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ให้การสนับสนุนลงโฆษณาในหนังสือวารสารหล่อโลหะ ปี 2567 นี้ โดยสามารถกรอกใบสั่งจองหน้าโฆษณาวารสารหล่อโลหะยืนยัน ส่งกลับมายังสมาคมฯ พร้อมกับ File หน้า Ad โฆษณา (Art Work) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 ทาง อีเมล์:manager@thaifoundry.com

      จึงเรียนเชิญมาร่วมสนับสนุนสั่งจองหน้าโฆษณาวารสารหล่อโลหะ (Metal Casting Journal) ปีที่ 34 ฉบับที่ 1- 4 ประจำปี 2567 มา ณ.โอกาสนี้ด้วย

สามารถสั่งจองหน้าโฆษณาวารสาร ปี 2567 มาได้ที่

E-mail: manager@thaifoundry.com

โทร.02-712-2391

 

สั่งจองหน้าโฆษณา  โหลดใบจองหน้าโฆษณาวารสาร

วารสารหล่อโลหะ

Metal Casting Journal

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 28 ฉบับที่ 4/2561
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 28 ฉบับที่ 4/2561

  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 28 ฉบับที่ 4/2561
 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3/2561
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3/2561

  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3/2561
 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1/2561
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2/2561

  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2/2561
 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1/2561
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1/2561

  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1/2561
 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 27 ฉบับที่ 4/2560
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 27 ฉบับที่ 4/2560

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3/2560
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3/2560

 • วารสาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 2-2560
  วารสาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 2/2560

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1/2560
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1/2560

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2/2559
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2/2559

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2/2558
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2/2558

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1/2558
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1/2558

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 24 ฉบับที่ 4/2557
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 24 ฉบับที่ 4/2557

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3/2557
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3/2557

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2/2557
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2/2557

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1/2557
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1/2557

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 23 ฉบับที่ 4/2556
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 23 ฉบับที่ 4/2556

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3/2556
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3/2556

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2/2556
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2/2556

 • วารสารหล่อโลหะ ฉบับปีที่ 23 ฉบับที่ 1/2556
  วารสารหล่อโลหะ ฉบับปีที่ 23 ฉบับที่ 1/2556

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 22 ฉบับที่ 4/2555
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 22 ฉบับที่ 4/2555

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3/2555
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3/2555

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2/2555
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2/2555

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1/2555
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1/2555

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 21 ฉบับที่ 4/2554
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 21 ฉบับที่ 4/2554

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3/2554
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3/2554

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2/2554
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2/2554

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1/2554
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1/2554

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2/2553
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2/2553

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3/2552
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3/2552

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2/2552
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2/2552

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1/2551
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1/2551

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1/2546
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1/2546

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1/2544
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1/2544

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1/2542
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1/2542

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 09 ฉบับที่ 2/2541
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 09 ฉบับที่ 2/2541

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 09 ฉบับที่ 1/2541
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 09 ฉบับที่ 1/2541

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3/2540
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3/2540

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1/2540
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1/2540

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 07 ฉบับที่ 4/2540
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 07 ฉบับที่ 4/2540

 • วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 02 ฉบับที่ 8/2540
  วารสารหล่อโลหะ ปีที่ 02 ฉบับที่ 8/2540