กิจกรรมอื่น ๆ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่น ๆ


  • ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนาและจัดแสดงเทคโนโลยีภายใต้ หัวข้อ ”Precision Machinery & 3D Printing Technology Days”ซึ่งประกอบไปด้วยการอบรมพิเศษใน หัวข้อ “The 7 type...