Simulation Casting : “โครงการสนับสนุนวิเคราะห์ และพัฒนาการออกแบบระบบงานหล่อ” (Implementation of Casting Simulation for Casting Design Improvement) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

โครงการ​ Simulation Casting:

“โครงการสนับสนุนวิเคราะห์ และพัฒนาการออกแบบระบบงานหล่อ”

(Implementation of Casting Simulation for Casting Design Improvement)

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

           เนื่องด้วย​ทางสมาคม​อุตสาหกรรม​หล่อ​โลหะ​ไทย​ ได้รับความร่วมมือ​จาก​ บริษัท​ ESI.​ Group โดยมอบ​โปรแกรม​จำลอง​พฤติกรรม​การหล่อ​ (Casting​ Simulation​) ​: ProCAST 2019 จำนวน​ 1 License ให้​กับสมาคม​ ทั้งนี้​เพื่อ​สนับสนุน​การ​ปรับปรุง​และ​พัฒนา​กระบวนการ​ผลิต​ชิ้นงาน​หล่อโลหะ​ ของกลุ่ม​สมาชิก​สมาคม​

 

                 โดยมีวัตถุ​ประสงค์​ เพื่อ​ช่วยเหลือ​สมาชิก​ซึ่ง​มีความต้องการ​ปรับปรุง​และ​พัฒนา​กระบวนการ​ผลิต

 

           ลักษณะ​ของโครงการ​คือ​ การนำเทคโนโลยีการ​จำลอง​พฤติกรรม​การหล่อ​ (Casting​ Simulation​) ไปประยุกต์ใช้​เพื่อ​แก้ปัญหา​ในกระบวนการ​ผลิต​ โดยมี​ที่ปรึกษา​จากสมาคม​เป็นผู้แนะนำ​และสอนวิธีการอ่าน​วิเคราะห์​ผลการจำลอง​ และแนะนำแนวทางแก้ไข​ให้กับสมาชิก​

 

           อย่างไร​ก็​ตาม​ต้องขออนุญาต​ชี้แจง​เพิ่มเติมว่า​ "โครงการดังกล่าว​เน้น​การสอนอ่าน​ และวิเคราะห์​ผล​เท่านั้น​ ทางสมาคม​ไม่มีนโยบาย​การสอนใช้​โปรแกรม" 

 

หากสมาชิก​ท่าน​ใด​สนใจ ติดต่อ​ได้ที่​เจ้าหน้าที่สมาคม โทร.0-2712-2391 E-mail: manager@thaifoundry.com หรือFax 0-2712-2392