ผู้ประกอบการอื่น เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

ผู้ประกอบอื่น เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ทั้งหมด

      ต่อ...

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
ชื่อบริษัท 
​ESI Group (Thailand) 
บริษัท 4น. โชคพัฒนา จำกัด
บริษัท ก.ทวีทรัพย์ อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท กมลรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท กรัณย์ชัย สตีล เวิร์ค จำกัด
บริษัท กลอนไทยพัฒนา จำกัด
บริษัท กวงแสง จำกัด
บริษัท กาลเกียรติ จำกัด
บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด
บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
บริษัท เกษตรนำโชค จำกัด
บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท แกรนด์ ดี.เค จำกัด
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท คาร์อิมเมจ จำกัด
บริษัท คาวาโมโต ปั๊ม เอเชีย จำกัด
บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด
บริษัท ค้ำฟ้า เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คินซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เค แอนด์ เค ควอลลิตี้ โปรดัคท์ จำกัด
บริษัท เค.พี.คาสติ้งโปรดักส์ จำกัด
บริษัท เค.เอส. มิเนอร์รัลส์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด
บริษัท เคซเท็ม (สยาม) จำกัด
บริษัท เคดี อินดัสทรี จำกัด
บริษัท เคเมติก อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เครื่องจักรไฟฟ้า เจ้นฟา จำกัด
บริษัท เคียวว่า คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แคด คาสท์ จำกัด
บริษัท โคยามา บรินเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โคราช พี.เอส.เวอร์ค จำกัด
บริษัท จ้อยจุฑา จำกัด
บริษัท จาโนเม่ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท จิตรเกษมโลหะ จำกัด
บริษัท จิน ไทย เวย์ จำกัด
บริษัท จีเอฟ.แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท เจ.เอช.แมชินเนอรี แอนด์ ทูลส์ จำกัด
บริษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จำกัด
บริษัท เจดี รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด
บริษัท เจริญผลมอเตอร์ (1989) อุดร จำกัด
บริษัท เจริญสาครโลหะ จำกัด
บริษัท เจเอช มาเทค จำกัด
บริษัท เจไอเอ ไอออน แอนด์ แคสสตีล จำกัด
บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด
บริษัท เจียมตงกี่ จำกัด
บริษัท แฉล้มอินดัสทรี จำกัด
บริษัท ช.เคมีไทย จำกัด
บริษัท ชนัญชัย 1993 จำกัด
บริษัท ชัยศรีนวกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่
บริษัท ชิชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำกัด
บริษัท เชียฮง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท โชคชัย ออลเมทอล เซอร์วิส จำกัด
บริษัท โชคสถาพร คาสติ้ง จำกัด
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซางหยวนโลหะกิจ จำกัด
บริษัท ซิกจิล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซิน เวย์ อิเลคทริค แมชชีนเนอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ซินเทค แครนฟิลด์ จำกัด
บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซิโนไทยเม็ททัลคาสติ้ง จำกัด
บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท ซี.เอช.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ซีเมนต์ เทคโนโลยีแอนด์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซีแลนด์ คาสติ้ง แอนด์ แมชินนิ่ง จำกัด
บริษัท ซีเอชเอส-เอเชีย เคมิคอล จำกัด
บริษัท เซ็มเทค จำกัด
บริษัท เซเว่น อินดัสเตรียล รุ่งภัณ จำกัด
บริษัท แซด แอนด์ เจ (2003) จำกัด
บริษัท แซทเทล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แซม บิซิเนส ลีเกิล คอนเซ้าแทนท์ จำกัด
บริษัท แซมเพรพ จำกัด
บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ณรงค์โลหะกิจ 1995 จำกัด
บริษัท ดี เอส ที แอล จำกัด
บริษัท ดี.พี.ที.แพทเทิร์น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (DKSH) 
บริษัท ดีพรเจริญ จำกัด
บริษัท เดลแคม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไดนอสเทค จำกัด
บริษัท ไดอิจิอัลลอย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ตระกูลไทยโปรดักส์ จำกัด
บริษัท ตราเพชร จำกัด
บริษัท ตะวันออกคาสติ้ง จำกัด
บริษัท โตชิบา แมชชีน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท โตโยต้า แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทรัพย์ เอ็ม ไอ จำกัด
บริษัท ทรัพย์ทวีการช่าง จำกัด
บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ สตีล (อึ้งเชียงหมง) จำกัด
บริษัท ทรานสตรอน (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ทิพย์สิงห์ ซัพพลาย ไมนิ่ง จำกัด
บริษัท ที อาร์ อุตสาหกรรมอลูมิเนียม จำกัด
บริษัท ที เอ็ม เจ โลหะการ จำกัด
บริษัท ที เอส เจ อินดัสเตรียล จำกัด
บริษัท ที.อาร์.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ทีคแอสโซสิเอท (1981) จำกัด
บริษัท ทีซีพี ไทยพลาส แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท เทราล ไทย จำกัด
บริษัท เทสโซ โปรดักส์ จำกัด
บริษัท เทิร์นแม็ก พรีซิชั่น จำกัด
บริษัท เทียนเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โททอล ซัพพลาย จำกัด
บริษัท โทสแพลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทโก้อิเลคทรอนิคส์ดัลไมสัน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไท่ซุ่น (1999) จำกัด  
บริษัท ไทย มะรุมะ โทไค จำกัด
บริษัท ไทย เมทัล รีไซค์ลิ้ง จำกัด
บริษัท ไทย เอส.เอส.อิฐทนไฟ จำกัด
บริษัท ไทย ฮาวท์ตัน 1993 จำกัด
บริษัท ไทยคิคูวา อินดัสทรีส์ จำกัด
บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
บริษัท ไทยถาวรคาซติ้งเลท จำกัด
บริษัท ไทยเทค สตีล (2003) จำกัด
 
No.
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
ชื่อบริษัท 
บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด 
บริษัท ไทยฟูโกกุ พานาพลัส ฟาวดรี้ จำกัด
บริษัท ไทยเฟิสท์ คาสติ้ง จำกัด
บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้ เคมีคอล จำกัด
บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยเม็ททอล จำกัด
บริษัท ไทยโลหะ จำกัด
บริษัท ไทยแสตนดาร์ด สเตนเลส จำกัด
บริษัท ไทยไอชิ จำกัด
บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไท้เฮงการช่างและการหล่อ (1959) จำกัด 
บริษัท ธนกร อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท ธนาดุล แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
บริษัท นวโลหะไทย จำกัด
บริษัท นอริตาเก้ เอสเอ (ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นิชโช ไซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นิติ คาสติ้ง จำกัด 
บริษัท นิฮอน โค่เน็ทสึ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เนเดอร์แมน เอส.อี.เอ.จำกัด
บริษัท แน็ค ส.เจริญกิจ จำกัด
บริษัท บรรจง อินดัสเตรียล จำกัด
บริษัท บริพัตรโลหะกิจ จำกัด
บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด
บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด
บริษัท บางกอกเมทัลเทรด จำกัด
บริษัท บางกอกโรลเลอร์ จำกัด
บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด
บริษัท บี โอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด
บริษัท บีเอ็นเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท บูรพาเหล็กกล้า จำกัด
บริษัท เบเคอร์ ฮิวซ์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เบ๊ย่งฮงเส็ง จำกัด
บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประภาอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ประเสริฐแบบไม้ จำกัด
บริษัท เปโรเคมอินดัสเตรียลเซอร์วิส จำกัด
บริษัท แปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัด
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท พงษ์เกียรติชัยวิบูลย์ จำกัด
บริษัท พระเสรีการช่างพุทธนิมิต จำกัด
บริษัท พรีเชียส กู้ดส์ จำกัด
บริษัท พานาพลัส จำกัด
บริษัท พี ยู เอ็น โปรดักส์ จำกัด 
บริษัท พี. ภัทเขตร จำกัด
บริษัท พี.เค.เอ็ม โลหะภัณฑ์
บริษัท พี.ซี.เอส.ได คาสติ้ง จำกัด 
บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด์) จำกัด 
บริษัท พี.อี เทคนิค จำกัด
บริษัท พี.เอส.ทูลส์ จำกัด
บริษัท พี.เอส.เพิ่มทรัพย์ จำกัด
บริษัท พีเฟอร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท พูลทรัพย์โลหะเจริญ จำกัด
บริษัท เพค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เพอร์เฟ็คซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ไพโรเท็ก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟอร์จูน แอนด์ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ฟินเนสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟูจิ เทสติ้ง แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท โฟกัสเทคโนโลยี จำกัด
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
บริษัท โฟล-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ไฟว์เพาเวอร์ อินดัสตรี จำกัด
บริษัท ภัททกิจ จำกัด
บริษัท มหาชัยเซลล์โมลด์ จำกัด
บริษัท มอริ เซอิกิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มอเรสโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท มังกร อะลูมิเนียม จำกัด
บริษัท มากอตโต จำกัด
บริษัท มาค็อด (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มาเล่ย์ เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มิตธารันอินดัสทรี จำกัด (สำนักงานใหญ่
บริษัท มิเนอร์เรกซ์ จำกัด
บริษัท มิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท มิลแบริ่ง จำกัด
บริษัท มุ่งพิพัฒน์ อุตสาหกรรม (1993) จำกัด 
บริษัท เม้ง จำกัด
บริษัท เมทเทิลคอม จำกัด
บริษัท เมนเทล จำกัด
บริษัท ไมโคร ปรีซิชั่น จำกัด
บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด 
บริษัท ยูนิแมชชีน จำกัด 
บริษัท ยูเนี่ยนไทย บี.เอส. จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยนบัททึ่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
บริษัท ยูไนเต็ด อลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ดไล้ท์ติ้ง จำกัด
บริษัท ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โยรินเทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท รวมเจริญการหล่อ จำกัด
บริษัท รีฟอร์ม โปรดักส์ จำกัด
บริษัท รุ่งเรืองเฟาน์ดรี จำกัด (สำนักงานใหญ่
บริษัท เรียวบิ ไดคาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท แรคเคน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง จำกัด
บริษัท โรไซ (ประเทไทย) จำกัด
บริษัท ลักษณ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส จำกัด
บริษัท เลิศรติกร คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เลี้ยงยุ่งผุ่ยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท แลบแก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วรรณธนาฟาวน์ดรี้ จำกัด
บริษัท วอลท์เซ็นเอ็นเตอไพรซ์ จำกัด
บริษัท วัฒนา จำกัด
บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด
บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
บริษัท วินโกลบอลเมททอล จำกัด
บริษัท วี.เค การหล่อและการกลึง จำกัด
บริษัท วีนิค จำกัด
บริษัท วีเอ็นพี ซัพพลาย จำกัด
บริษัท วี-เอฟ ไล้ท์ติ้ง จำกัด
 
No.
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
ชื่อบริษัท 
บริษัท เวซูเวียส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เวลดิ้ง อลอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ศรีโพธิ์ทอง เมตัลเวิร์ค จำกัด
บริษัท สคอเทียร์ จำกัด
บริษัท สตาร์ ไอ แอม จำกัด
บริษัท สเตเบิลสเตทคาสติ้ง จำกัด
บริษัท สแตด เอส เอช เค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท สมพงษ์ และ โคชิน (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท สยาม เอเซีย เมททอล จำกัด
บริษัท สยามคาสติ้ง จำกัด
บริษัท สยามคาสติ้งโพรดักซ์ จำกัด
บริษัท สยามแคสติ้ง จำกัด
บริษัท สยามฌาณ จำกัด
บริษัท สยามโตโยเด็นสัน จำกัด
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท สยามเบรเตอร์ จำกัด 
บริษัท สยามฟิตติ้งส์ จำกัด
บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
บริษัท สยามแอ็คเลอร์ จำกัด
บริษัท สหกิจเจริญฟาว์ดรี่ จำกัด 
บริษัท สหบางกอก จำกัด 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 
บริษัท สหวิศว์หล่อโลหะ จำกัด
บริษัท สหเศรษฐภัณฑ์ (1978) จำกัด
บริษัท สามมิตรเมตัลเวิร์ค จำกัด
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
บริษัท สำราญไดคาสติ้ง จำกัด
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด 
บริษัท สินชัยอลูมิเนียม จำกัด
บริษัท สุขเกษม เฟาน์ดรี้ จำกัด
บริษัท สุ่นหลีการช่าง จำกัด
บริษัท เสถียรพลาสติคแอนด์ไฟเบอร์ จำกัด
บริษัท แสงเจริญฟาวน์ดรี(1987) จำกัด
บริษัท แสตนดาร์ด คาสติ้ง จำกัด
บริษัท เหล็กไทย (วัดม่วง) อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท เหล็กไทย จำกัด
บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด
บริษัท แหลมทอง อัลลอย โปรดักส์ จำกัด
บริษัท อนิเมกซ์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท อมตะคาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท อร่ามเลิศ เฟาน์ดรี จำกัด
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อะโคร (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท อาซาฮิ ทรานซ์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท อิชิ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อินเตอร์คลินส์ อินดัสตรีส์ จำกัด
บริษัท อินเตอร์คอสทูม จำกัด
บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล ไออ้อน เวิร์ค จำกัด
บริษัท อินทิเกรด คอนซัลติ้ง จำกัด 
บริษัท อิ้ว หลิน (ไทย) อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท อีซูมิปิสตันแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อี๊สต์ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมเศษเหล็กไทย จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าเอเชี่ยน จำกัด
บริษัท เอ ที อี มัสกาตี จำกัด
บริษัท เอ บี ไทย ฟาวน์ดรี้ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท เอ เอฟ เอส เฟาว์ดรี่ จำกัด
บริษัท เอ.อี บร๊าสแวร์ จำกัด
บริษัท เอกประดิษฐ์การหล่อ จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน ไดแคสท์ จำกัด
บริษัท เอทีเอ แคสติ้ง เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท เอ็น พี เอ็ม อัลลิแอนซ์ คาสติ้ง จำกัด
บริษัท เอนไก จิมโบ ไดคาสติ้งไทย จำกัด 
บริษัท เอนไก เอเชีย แปซิฟิค จำกัด 
บริษัท เอ็นพีเอ็ม อัลลิแอนซ์ ซิสเต็ม จำกัด
บริษัท เอบีบี จำกัด 
บริษัท เอบีเอส กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็ม พร็อฟ จำกัด
บริษัท เอ็ม เอส ไอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็ม.อี.ซี เอเซียแปซิฟิค จำกัด 
บริษัท เอ็มไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอส บี ดี อินดัสเตรียล จำกัด
บริษัท เอส ไรคส์ จำกัด
บริษัท เอส เอช แอนด์ ซันส์ จำกัด
บริษัท เอส เอ็น เค เฟาดรี จำกัด
บริษัท เอส.เค.ดี.อินเตอร์มีเดียท จำกัด
บริษัท เอส.ที.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เอส.พี.อาร์.มิเนอรัล จำกัด 
บริษัท เอส.เอส.อินกอต อลูมิเนียม (1999) จำกัด
บริษัท เอ็หมู่ที่ เทค เมททอลเวิค จำกัด
บริษัท เอไอบี แอบเบรซีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด 
บริษัท แอร์ลิวิค จำกัด
บริษัท แอล พี เค เฟาน์ดรี จำกัด
บริษัท แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด
บริษัท ไอ อิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ไอ.เอส.โอ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด
บริษัท ไอดีเอ อินดัสเทรียล จำกัด
บริษัท ไออาร์ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ไอเอ็นเอส ไทย จำกัด
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮอนด้า โอโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮาล อะลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮีทบัสเตอร์ จำกัด
บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
โรงหล่อเลี้ยงพุ่ยกี่
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
หจก.ซิงเฮง การหล่อและกลึง
หจก.เทคนิคอล คาสท์ พรีเมียร์ จำกัด
หจก.ธิดาทิพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
หจก.บางกอกแสงไทย
หจก.บางแคเหนือ
หจก.เอส.เค.ดี.อินเตอร์มีเดียท จำกัด
   

 

 

 <<<<<< กลับ