สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

การทำตัวอักษรวิ่ง สมัครสมาชิก ปี 2565 สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ได้แล้ววันนี้ !!! เพียง 2,500 บาท เท่านั้น

แผนกิจกรรมสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย ประจำปี 2564 (TFA Activity Master Plan 2022) 

ลำดับกิจกรรมวิทยากรบรรยายกำหนดการหมายเหตุ:ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดรับสมัคร
1 เรื่อง "แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ต่อการปรับตัวอุตสาหกรรมในประเทศ" สัมมนาออนไลน์ zoom
ติดต่อประสานงาน 18 กุมภาพันธ์ 2565 ฟรี Done
2 เรื่อง "โลหะวิทยาของเหล็กหล่อ พัฒนาการและความท้าทายใหม่ (Metallurgy of Cast Irons, Trends and New Development) สัมมนาออนไลน์ ZOOM อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 22 เมษายน 2565 1,800 บาท Done
3 เรื่อง "การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์จำลองการหล่อ (Applications of Casting Simulation Software) สัมมนาออนไลน์ zoom อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 17 มิถุนายน 2565 1,200 บาท Done
4 เรื่อง "เหล็กหล่อแกรไฟต์คู่ (Dual Graphite Iron)" สัมมนาออนไลน์ zoom อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 19 สิงหาคม 2565 ฟรี สมัคร